Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

Yeni Bir Atom Modeli

Atomun küresel şekilde oluşu, elektron yörüngelerinin küresel şekilde olduğu ,olacağı şeklinde yorumlanır. Çekirdek çevresinde, yörünge denilen K,L,M,N,O,P,R ...isimli yollar, eğrisel olmak zorundadır. Yörünge denilen bu tabakalar üzerindeki elektronların dağılışı, disiplini de küresellikle ilgili olur. Yörüngelerin alacakları sınırlı elektron bilgileri, her tabaka için, sınırlı ve farklı yollar gerektirir. Çünkü çoğalan tabakalar ,küresel yüzeyleride büyütür. Her yörünge iç içe, kürelerle oluşmuş bir yapı sergiler. Soğan zarları bu küre yüzeylerine iyi bir örnektir. Bu nedenlede son küre, yüzeysel ve hacimsel olarak en büyükleri olur. En çok 2 tane elektron olabilen K yörüngesi(tabakası),en küçük yörünge küresi olur. Bu kürenin küresel yolu, eğrisel yüzey yolu ve kürenin iç hacmi olan Hacimsel yol özelliklerini içerir. Bu iki kavram, elektronların davranış biçim ve disiplinleri olmak için önemli olur. Küresel yüzeyin sayısal değeri. S=(√e)2.5.32 ile hacimsellik V=(√e)2 çap değerleri ile ölçülür. Her iki biçimsellikte yollar ,doğrusal ve eğrisel olur. Küre yüzeyinde eğrisel, hacimsellikte, doğrusal ve yüzey sınırında eğrisel olur. Yeni bir atom modeli. Bir doğrunun elipsel ve dairesel eğriliğe dönüşüm karşılığı (1,12) sayısının çarpımı ile olur. Bu eşdeğerliktir. Yada herhangi bir eğriliğin sayısal disiplini, formül içindeki değişkenin kuvvetlerinin alınması ile gerçekleşir. Ayrıca yüzeysel yol ,hacimsel yol gibi iki yeni kavramın atom seviyesinde uygulanması ile gerçekleşir. Küresel yüzeylerdeki eğrilik yarıçapı ile (√e), küresel yüzeyler ve hacimler bulunuyor. Bu nedenlede ölçümler, sayısal disiplinlerle bulunur. Küresel çap, R ile, dairesel yüzeylerde evrensel sabit olan 5.32 sayısı arasındaki oran Hacimsel yol ile ,yüzeysel yol arasındaki orana eşit olur. Bir başka anlatımla, Hacimsel yol 5.32=Çap. Yüzeysel yol Bu disiplinin, atom aleminin açıklanmasında √ e bilinmeyenlerin bilinir olmasında önemli rol alacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar