Sadullah Özcan

Sadullah Özcan

Meclis’in yeniden yapılandırılması-3

Türkiye’de ve dünyada gündemler sürekli değişiyor. Ama biz bir süreliğine bu sütunlarda Cumhurbaşkanlığı Sisteminin en önemli ayağı olan Türkiye Büyük Millet Meclis’(TBMM)’nin yeniden yapılandırılması konusundaki görüşlerimizi yazmaya devam edeceğiz. Bugün Meclis’in yeniden yapılandırılması konusunda herkes görüş ve düşüncelerini ortaya koymazsa ve vaktinde bu yapılandırma bitmezse ‘Güçlü Başkanlık’, ‘Güçlü Meclis’, ‘Güçlü Yargı’ ve dolayısıyla ‘Güçlü Türkiye’ fırsatını elimizden kaçırırız. 

‘Sen kim oluyorsun da bu konuda bir süredir ahkâm kesiyorsun?’ Diyebilirsiniz. Bence mahsuru yok. Herkes her şeyi söyleyebilir. Fakat unutulmasın 15 yıl bir fiil Parlamento muhabirliği görevinde bulunmuş, Ankara’daki gazetecilik meslek hayatının tamamı siyaset-politika muhabirliğinde geçmiş,  30 yılı bulan Ankara tecrübeme binaen bunları aktarıyorum. Bugüne kadar bizlerden daha tecrübeli ve bu konunun ilmini yapmış isimlerin aslında yazıp çizmeleri, öneriler sunmalarını bekledim. Fakat Meclis’in Cumhurbaşkanlığı Sisteminde daha üretken, daha etkin ve daha verimli hale getirilmesi konusunda kamuoyuna yansıyan çalışma görmedim. O nedenle ısrarla Meclis’in yeniden yapılandırılması üzerinde durmaya çalışıyorum. 

Anayasa değişikliği sonrasında bazı uyum yasaları çıkarıldı, İçtüzük’te değişiklikler yapıldı. Fakat Cumhurbaşkanlığı Sistemine uygun yeniden yapılandırmaya yönelik daha etkin adımlar atılmadı. Bugün için Meclis Başkanlığı Görevinde Anayasa Profesörü Mustafa Şentop bulunuyor. Bu nedenle daha güçlü bir Meclis’in yapılandırılması için mutlaka çalışmaları vardır. Bizimde pratiğinden gözlemlerle elde ettiğimiz tecrübeleri aktarmamız yararlı olacaktır.

“Meclis’in yeniden yapılandırılması” başlığını taşıyan ilk iki yazımızda genel çerçeve üzerinde durduk. Bundan sonraki yazılarımızda biraz daha somut önerileri kaleme almaya çalışacağız. İşte bu noktada ABD Kongresi’nin etkin yönlerinden, İngiliz Avam Kamerası’nın kanun yapıcı özelliklerinden, Fransız Parlamentosu’nun aktif komisyonlarından yola çıkarak Türkiye’ye özgü yeniden yapılandırma için olmazsa olmaz üç önemli yeni komisyon ve bu komisyonların kadroları ile birlikte görevleri üzerinde durucağız. Amacımız dayatma değil ufuk açmak, karar vericilere fikir sunmaktır. 

Satır başlıklarını sunacağımız üç yeni komisyonun birincisi Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı kanun, karar ve değişimlerin tespitine yönelik çalışmaları yürütecektir.


İkinci komisyon, Milletvekilleri, siyasi partilerin komisyonlara sunduğu Türkiye’nin ihtiyacına uygun hazırlanan kanun ve karar taslaklarının amaç ve gerekçeleri çerçevesinde etki analizlerini hazırlayacak, hazırlanış amaçları dışında uygulanmasını önleyecek yönlerini analiz edecek kanun ve kararların belli bir kesime veya kitleye veya kişilere yönelik olup olmadığını da inceleyecektir.

Üçüncü komisyon ise Türkiye Büyük Millet Meclis’inden çıkan kanun ve kararların yürütme ve yargı tarafından uygulamalarını çıkış amacı ve ruhuna göre uygulanmasını, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları belirleyecek ve denetleyecektir.

Satır başlıklarını sunduğumuz üç yeni komisyon önerilerimizi gelecek yazılarımızda daha geniş şekilde ele alacağız. Her birini ayrı birer yazı olarak sizlere sunmaya çalışacağız. 

Cuma’nın hayrı üzerinize olsun…
 

Önceki ve Sonraki Yazılar