Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

GELECEK YÜZYILLARDA, DÜNYA MATEMATİĞİNİN KALBİ TÜRKİYE'DE ATACAKTIR

İmsülatif Sayı bilim(İMSB),doğal gerçekliğe uygunluğu ile, yepyeni bir sayı bilim modeli oluşturmuştur.
Bu modelle klasik matematiğin değişmez dediği kurallar değişmiş, gereksiz ve temelsiz kabullenmeler yerini (sayı bilim)modeli kurallarına bırakmıştır.
İmsülatif sözcüğü yeni bir kavramdır.
Türkçe karşılığı, doğala uygun demektir.
Bu nedenle esin kaynağı doğanın kendisidir. Gelecek
yüzyıllarda ,dünya matematiğinin kalbi Türkiye'de atacak olmasının nedenleri için şu başlıkları yazmak yeterli olcaktır.
1)Dairenin alanı ve çevresi ,pi sayısız yeni formullerle bulunmuştur.
2)Küresel cisimlerin yüzey ve hacimlerinin bulunuşunda pi sayısı devre dışı bırakılmış, beşinci boyutları kullanılarak, yüzey ve hacimleri yeni formüllerle bulunmuştur.
3)Cisimlerin ,değişim, dönüşüm ve cisimleşme olayında beşinci boyutları keşfedilmiş, fonksiyonları ortaya çıkarılmıştır.
4)Negatif sayı adedi(1,3,5...)gibi tek olan negatif değerlerin çarpım sonucu negatif olma kabulu değişmiş yerini(İMSB),kuralına bırakmıştır.
Ana kural şudur:
Negatif sayılarla yapılan tüm işlemlerin sonucu negatiftir.
5)İkinci ve daha yüksek derecedeki tüm denklemlerin; çözülemez,denilen denklemleri çekirdek fonksiyon yöntemiyle

çözülür olmuştur.
6) Kök kuvvetleri içindeki negatif sayıların kök kuvvetleri dışına negatif sayı olarak çıkacağı kuralı getirilmiştir.
7) Negatif sayılarda, büyüklük, küçüklük sıralamasında değişiklik yapılmış işin doğrusu bulunmuştur.
8) Negatif sayıların eşit ve eşitsizliklerinde değişiklik
yapılmış ,gerçek sembol değerlerine göre kurallar getirilmiştir.
9) Çözülemez denilen fonksiyonlar''Mucize fonksiyonlar'' adı altında çözülür duruma getirilmiştir.
10) Negatif ve pozitif sayıların dört işlemleri için,''BİLEŞKE KURALI'' getirilmiş, işlemler bu gerçek doğrultusunda çözülür olmuştur.
11) Sayı ve zamanın sayısal ekseninde sınırsızlık kavramı getirilmiş ,evrensel sınırsızlıkla uyum sağlanmıştır.
12) Elipsel yüzeylerin çevresi, elipsel düzlem yüzeylerin ölçümü, ve elipsel cisimlerin yüzey ve hacimlerinin (pi sayısız) ölçümleri yeni formüllerle bulunur olmuştur.
13) Ardışık sayıların ,ardışık kuvvetleri ve ilişkileri incelenmiş, yeni eşitlikler ve pratik çözümler bulunmuştur.
14) Sayıların kareleri farkları incelenmiş ,özel ve genel formülleri bulunmuştur.
15) Herhangi iki sayının toplamının kareleri ve özel sayıların toplamlarının kareleri, daha basit, kolay,anlaşılır özdeşliklere kavuşmuştur.
16) Herhangi iki sayının küpleri farkları yeni özdeşlikle anlaşılır olmuştur.
17)Herhangi iki sayının toplamlarının küpleri daha kolay formüllerle bulunur olmuştur.

18) Sayılar disiplininde ,aralık, köşegen sayıları çarpımı, bağ sayısı, düğüm sayısı gibi yeni kavramlar getirilmiştir.
19) Sayılarda, yansıma kanunları ve kılcal yansımalar konuları bulunmuş sayısal disiplinlerin vazgeçilmezliği vurgulanmıştır.
20) Sayı disiplinlerinde(SÖNÜM SAYISI)bulunmuş ve fonksiyonları açığa çıkarılmıştır.
21) Bedenli varlıkların sonsuzluğu ile kainat sonsuzlukları sayı disiplinleri ile farklılıkları anlaşılır olmuştur.
22) Sonsuzlar sayı bilimi(matematiği)adı altında, sonsuzluk kavramları sayısal disiplinlere kavuşmuştur.
23) Belirsizlikler giderilmiş ,belirsizlikler yeni (mod)larla disiplin zincirlerine ulaşmıştır.
24) Düşüncelerin, dile dönüşümü merkezinde, aklın birer fonksiyonu olduğu gerçekliği formüle edilmiştir.
“”Bu olay bir başına bile, hem olayın kendi için, hem de ,sayı bilimi için devrimdir.””
25) “Sekuraltı Felsefe” (Güvenli alem felsefesi)ürünü olarak, “Semiloji sayı bilim,” ve “İnlus sayı bilim,” adı altında yepyeni “2 “ sayı bilim modeli doğmuştur.
Bunlar, zamanı geldiğinde tanıtılacaktır.
Her söylenen kavramın, sayısal disiplinleri, ilişkileri, fonksiyonları ne ise yaşadıkları ayrıntılı olarak, konularına göre açıklanacaktır.
Ayrıca, tum bu bilgiler DEVLET ARŞİVLERİ'ne gönderilecektir.

Gelecek bin yıllar için .

Önceki ve Sonraki Yazılar