TKYB, 'Yatırıma Destek' Tl Kredisiyle Salgının Etkisini Sınırlandıracak

TKYB, 'Yatırıma Destek' Tl Kredisiyle Salgının Etkisini Sınırlandıracak

TKYB Genel Müdürü İbrahim Öztop, "10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin etkilerinin sınırlandırılmasına katkıda bulunacağız." dedi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, "10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağız." dedi.

Öztop, AA muhabirinin, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi, bankanın gelecek hedefleri ve salgın döneminde yapılan desteklere ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar TL'lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkanını 8 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yüzde 7,75 sabit faizli "Yatırıma Destek" TL kredisini kullanıma sunduklarını belirten Öztop, TL kredi ile ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek, koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına da katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Öztop, bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan TL kredilerinin, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı TL güvencesinde ve sabit faizle koruyacağını dikkati çekti.

İstisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon TL ile sınırlanan 10 yıla kadar vadeli "Yatırıma Destek" TL kredilerinden olabildiğince çok firmanın yararlanmasını arzu ettiklerini söyleyen Öztop, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandığımız 2019 yılında ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık. Sürdürülebilirliği doğa, ekonomi ve toplumlar için vazgeçilmez bir değer olarak ele aldık. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlılığımızı koruduk. Yatırım bankacılığında yeni ürünlerimiz ve Türkiye Kalkınma Fonu ile reel sektörü daha güçlü destekleyeceğimiz finansal araçlar oluşturduk. 2020'ye istihdam, ithal ikamesi ve yerlileştirme yatırımları için sağladığımız kaynakları, tüm süreçlerini ve sonuçlarını bizzat takip edeceğimiz nitelikli yatırımlara yöneltmek üzere güçlü bir motivasyonla adım attık.

Sağlam ve öngörülmeyen risklere dayanıklı ülke ekonomilerinin oluşumuna katkıda bulunan kalkınma bankacılığının değeri, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha da belirgin hale geliyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak misyonumuzu, hepimizi derinden etkileyen bu süreçten toplumumuzun en az hasarla çıkması için sürdürülen topyekün mücadeleye de katkımızı Merkez Bankası'nın yeni kredi türünde iş birliği yaparak devam ettiriyoruz. 10 yıla kadar vadeli 'Yatırıma Destek' TL kredisiyle sektörleri ve yatırımcıları destekleyerek koronavirüs salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasına, ithalatın azaltılmasına, ihracatın desteklenmesine, dışa bağımlılık ve cari açığın azaltılmasına, istihdamın artırılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağız."

"Ekonomiye kaynak kazandırmaya devam ediyoruz"

İbrahim Öztop, bankanın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yaklaşık iki yıla yakın zamandan beri görevde olduğu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda öncelikle faaliyet alanlarını genişlettiklerini söyledi.

Şu anda kalkınma bankacılığı, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu olmak üzere üç ana iş kolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Öztop, kalkınma bankacılığının, ülkelerin kalkınmasında temel bir rol oynadığını ifade etti.

Öztop, özellikle işlerini büyütmek isteyen, geliştirmek isteyen, yatırım yapmak isteyen şirketlere finansman olanakları sunduklarını anlattı.

KOBİ'lere diğer finansal kuruluşlar vasıtasıyla, orta ve büyük ölçekli şirketlere doğrudan uzun vadeli finansman sağlayarak yatırımlarını desteklediklerini belirten Öztop, "Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek, istihdamı artırmak, ülkemize katma değer yaratan yatırımları finanse etmek önceliğimiz. Uluslararası finans kuruluşlarından kaynak temin etmek suretiyle gerek aktifimizi gerekse kredi büyüklüğümüzü artırmayı hedefledik ve ekonomiye yeni kaynaklar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında uluslararası kuruluşlar nezdindeki itibarımızla önemli anlaşmalara imza attık. Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan aldığımız bu kredilerle yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi üretimine yönelik projeleri finanse ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Startup'lara ortak olacağız"

Öztop, 2019 yılı sonunda Türkiye'de birçok şirket ve girişime yatırım yapmak üzere, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun kurulumu için bakanlık ile protokol imzaladıklarını belirtti.

Bunun 400 milyon TL'sinin Bölgesel Kalkınma Fonu ve 350 milyon TL’sinin ise Teknoloji ve İnovasyon Fonu olacağını söyleyen Öztop, "Teknoloji ve İnovasyon Fonu aracılığıyla özellikle startup'lara ortak olacağız. Yine Bölgesel Kalkınma Fonu’yla da nispeten ölçeği daha büyük şirketlere ortak olmak suretiyle yatırımları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"Koronavirüs salgını için ayrılan uluslararası fonlardan kaynakları işletme sermayesi olarak kullandıracağız"

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, koronavirüsün Türkiye'de mart ayıyla tespit edilmeye başlanmasıyla ayın ortasından itibaren tüm dünyada görüldüğü gibi iktisadi faaliyette yavaşlama sinyallerinin ve buna bağlı olarak nakit akışı aksaklıklarının görülmeye başlandığını ifade etti.

Ekonomi yönetiminin söz konusu etkilerin sınırlandırılması amacıyla başta Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları olmak üzere birçok kapsamlı önlemi hızla aldığını vurgulayan Öztop, ek olarak Merkez Bankası'nın finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına tedbirleri uygulamaya koyduğunu hatırlattı.

Öztop, özellikle işletmelerde koronavirüs salgını etkisi ile görülen "işletme sermayesi" eksikliklerinin giderilmesinin de tüm ekonomi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bu çerçevede Türkiye ekonomisinin hızla güçlü büyüme patikasına geri döneceğini belirten Öztop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Koronavirüs salgınının birçok sektörü etkilemesi nedeniyle müşterilerimizin kredi taksit öteleme taleplerini değerlendiriyor ve yapılandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır ilişkide olduğumuz uluslararası kalkınma kuruluşlarının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ayırmış olduğu fonlardan Türkiye'ye yönelik kaynak temin edip özellikle yılın ikinci yarısında firmalara işletme sermayesi olarak sunmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Kullandırdığımız kredilerin ve teminatların arasına Kredi Garanti Fonu kefaletini de ekledik. Böylelikle kriterlere uygun yatırımcılar, Kredi Garanti Fonu kefalet desteğinden yararlanabilecekler."

Öztop, uluslararası kuruluşlarla hızla temasa geçtiklerini, Hazinenin garantörlüğünde Asya Altyapı Yatırım Bankası'yla ve Dünya Bankası ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Rakamın henüz netleşmediğini belirten Öztop, "KOBİ'lere de finansal kuruluşlar vasıtasıyla ulaşacağız ve onlara işletme sermayesi kredisi aktaracağız. Biz genelde yatırım kredisi veren bir bankayız ama burada bir işletme sermayesi ihtiyacı söz konusu oldu ve biz de bu yönde bir arayışa girdik. Çok müspet cevaplar aldık. Muhtemelen yılın ikinci yarısında kullandıracağız." dedi.

"2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağladık"

İbrahim Öztop, sağladıkları uluslararası kaynaklar aracılığıyla güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal projelerin yanı sıra çöp gazı ve enerji verimliliği projelerine finansman desteği sunduklarını söyledi.

Bankanın kredi portföyünün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturduğunu belirten Öztop, mart sonu itibarıyla kurulu gücü yaklaşık 3 bin 639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi tahsisi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Öztop, finanse ettikleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarıyla yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimini sağladıklarını ifade etti.

 

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler