TAKIM ELBİSELİ ZORBA?!

TAKIM ELBİSELİ ZORBA?!

TAKIM ELBİSELİ ZORBA?!

27 Mayıs gecesi...

CNNTürk ekran'ında "Tarafsız Bölge"?!
Konuşmacı'lar, Ahmet Hakan ve SETA'cıların seçtiği konu mankenleri!

Ekran'da, Hürriyet'in "iliştirilmiş yazar"ı Abdülkadir Selvi.

Meydanı boş bulmuş, sallıyor!
Tahrik ediyor!
Bir zamanlar, siyasal İslamcılar için Hürriyet "Yahudiler'in yayın organı" idi.

Sabah, "Sabetayist" vb.
İngiliz Yahudisi, Alman Yahudisi vb.
Ahmet Hakan, Abdülkadir Selvi merkez medya'ya ayak basınca, Hürriyet "Filistin toprağı" mı oldu?!

SETA'cılar SABAH'ta yazınca orası Kudüs'e mi döndü!?

Kaldı ki, Trump, aynı Kudüs'ü başkent ilan etti.
Menderes, Zorlu, Polatkan'ın asılması "demokrasi'ye darbe" ise "Ankara Hilton" neydi?!

Konu demokratlık ise Saddam da demokrat'tı, girdiği her sandık'tan zafer'le çıkmıyor muydu!?

Esad'ın sandık sonuç'u da ortada!

Ne var ki, Menderes'i sahiplenenler, her nedense Esad'a düşman?!

Kötülük ise bunların hepsi "muhalif"lerine düşman!

Arap Baharı'nda devrilen liderler de seçilmiş değil miydi!?

Menderes'e sahip çıkıp, BOP'taki kanlı, kirli elleri saklamaya çalışmak, hangi kurnaz kafaların eseri!?

Darbelerin en tehlikelisi "istihbari darbe" ise mapushanesi de, o hapishane içindeki mahkeme salonu da ortada!

Silivri'yi ne zaman müze yapmayı düşünürler!?

Menderes'i kimler astı, astırdı?!

Üç hafta önce Mehmet Barlas yazdı:

Devlet memurunun maaş'ını ödemek için borç aldığımız adres!?

Üretmeden tüketmeye dayalı ekonominin maraz'ları bunlar!

Menderes'in karısı ile yaptığı mektuplaşmaları manşet'e taşıyanlar, metres'i için mahkeme'de söylediklerini neden sümenaltı ediyor?!

Evli kadın'ı, devlet memuru kocasının yanından alıyor?!

Bu mu demokratlık!?

Özel hayatı bir yana, dış politika'dan, ekonomi'den ne kadar anladığı da ortada!

Yüzde 222'lik devalüasyon ile girilmedi mi 27 Mayıs'a?!

"NATO'dan çıkıp Varşova Paktı'na gireceğim" diye posta koymak bir akıl ise cevap'ını arayan soru ortada:

Kokteyl adamı, çiftlik ağası Menderes'e o akıl'ı kim verdi?!

O akıl'ı hangi adres verdi ise Menderes'in ip'ini Menderes'e onlar çektirdi, 

SETA'cıların "büyük resim"e asenkron akılları kapsamında?!

Ne var ki, o devirde de SETA'cılar gibi yanlış yönlendirenleri asmadılar, gaza gelip yanlış yönlenen 

Menderes gibileri astılar.

Hasılı:

Matruşka BOP'ta "senaryo" tek!

"Stratejik akıl" tek!

Birbirinden "renkli proje'ler" var:
Büyük Osmanlı Projesi.
Büyük Rus Projesi.
Büyük Acem Projesi.
Büyük Çin Projesi.
Büyük Ortadoğu (ABD) Projesi.
Büyük İsrail Projesi.
- Büyük Almanya (AB) Projesi.
Büyük İngiliz (Brexit) Projesi.
Vb.

Erdoğan'ın terörist dedikleri Almanya'da toplanmış ise 

"Büyük Osmanlı Projesi" de amaç'a giden yol'da kullanılan bir başka manivela.

Ağızdaki tatlı kaşığı.

"Kazan & Kazan" Matruşka'nın her yanını esir almış.

Menderes'i neden asmışlar'mış?!

Neden olacak, stratejik kör'lüğünden.

Konjonktür ortada.

Soru, Hürriyet'in "iliştirilmiş yazar"ı Abdülkadir Selvi'ye:

Bunun neresi demokrasi?!

Erdoğan "kandırıldı" ise 

kimler kandırdı Selvi?!

Meydanı boş bulan takkeli yobaz kalem sallıyor!

Her şeyi Cemaat yaptı ise o süreç'te sen/sizinkiler ne yapmış, ne yazmış?!

Emevi fırıldak'ı bunlar.

Ekran'a Doğu Perinçek'i çıkartıp, Atatürkçüler'in zekası ile alay etmek, kurnazlık değil ise nedir!?

Yemediğiniz BOP kalmamış, belki utanırsınız diye bekliyoruz!

Ne var ki, "ar damarı" çatlayınca, ne söylense boş.

Lut Kavmi helak edildi ise ar'sızlığından kaynaklı.

"Renkli Demokrasi" başlığı altında, amaç'a giden yol'da "demokrasi"yi bir araç olarak kim(ler) kullandı?!

Kime karşı?!

Oyun içinde oyun!

Üç maymun medyası, kolpacı kalemler derken, Zemzem Medya!

Ortam'ı "yüksek demokrasi"den mülhem BOP götürüyor ise Neo Lale Devri'nin baş'ları tek tek ortada!

Keçi'nin olmadığı yerde A. Selvi.

Neticede öve öve bitirilemeyen Menderes de, İnönü'nün CHP'sinin içinden çıkmadı mı?!

Çok partili demokrasiye geçiş de II. Dünya Savaşı'nın sonuç'larından tek'i ise önce güvenlik, ulusal güvenlik.

İnönü, "Sizi ben bile kurtaramam" derken ego'sunu cilalamıyordu, büyük resim'e atıf yapıyordu.

Kaldı ki, Peygamber de olsa, tebliğ'ini yaptıktan sonra terki diyar eylemiş.

Dün İnönü ise bugünkü Hilmi Özkök!

Dünkü Karadayı ise 3 Kasım 2002'deki yansıması Hilmi Özkök.

Ölümsüz canlı yok.

Cami avlusuna bırakılan 'Demokrasi'ye sahip çıkan Karadayı öldü.

Allah rahmet eylesin.

Siyasal takkeli kürt'ü, dincisi, kincisi bu sayede BOP'ta "Baş" oldu.

Mısır üzerinden yapılan "yeni demokrasi" tanımı kapsamında, Fransız İhtilali'nin özgün deyişi ile ifade edecek olursak; "Özgürlük düşmanları"na özgürlük yok!

"Özgürlük"ten güncel kasıt, enerji boru hatlarının güvenlik'i.

Clinton'un, 2002'de Çırağan'da altını çizdiği, 2 milyar dünyalı için geliştirilmiş çağdaş proje.

Türkiye hangi dünya'nın parçası ve/veya 1776, 1789.

Demem o ki:

Mursi kalp'ten gitti.
Ex Gülen ABD'deki İngiliz topraklarında!

Gülenciler ise (AB) demokrasi'nin beşiği Almanya'da!

Eksen Rusya'ya, Çin'e, İran'a kaydı, kayıyor ise hangi demokrasi?!

Kafa mı buluyorsunuz!?
Eksen'in kayarken; Çin mi demokrasi, İran mı, Rusya mı?!

Demem şu ki:

Laf cambazlığı ile olsaydı, Menderes asılmazdı, adi suç'tan hapis yatardı.

Hal böyleyken...

Nedir bu biz her şeyi yaparız, hesap vermeyiz havaları!?

Allah'a inanan insan Allah'tan korkar, Lut Kavmi Allah'tan korkmadığı için helak edildi ise Nuh Tufanı da benzer çürümüş hikaye!

Kaldı ki, 2020 tarih'i bağlamında "Demokrasi" kavramı 

"AB" süreci ile eş'anlı kullanılıyor.

Eşcinsel, takkeli, terörist, aktivist vb ne varsa, amaç'a giden yol'da kullanan Alman diyor ki; "Ne olursan ol gel, himayeme alırım"!

"Siyasal takkeli yobaz kalem'lerin, ticaniler'in" 

ağızlarından düşürmediği "yüksek demokrat" tablo bu!

A. Selvi demokrasi'den AB'yi, ABD'yi, Batı Roma'yı anlıyor ise Batı Roma'ya göre Gülen "terörist" değil, takkeli aktivist.

YPG, PKK vb de öyle.

Rusya da öyle bakıyor, YPG, PKK vb.

Demokrasi ise üst başlık; Hitler de sandık'tan çıktı, Trump da!

Kör ölür badem gözlü olur'muş!

Menderes'i astıranlara göre, Saddam, Kaddafi, Ladin vb isimler "terörist".

Arap Baharı'nda ölenler, devrilenler kimdi?!

Ya da o süreç'te Erdoğan Ankara'sının rol'ü neydi?!

Davutoğlu vb.

İğne/Çuvaldız!?

Bir başka ülke'nin topraklarına "renkli demokrasi" 

götürürseniz, aynı renkli demokrasi'yi size de getirirler.

"NATO biz'iz" diyen Davutoğlu o gün de başrol'deydi, bugün de!

Erdoğan Ankara'sı NATO'dan çıkmıyor ise Davutoğlu demek NATO demek, bir yüzü ile de AB!

Taşıma su ile değirmen çevirmeye çalışan ülkenin başkent'i de olsa, o payitaht'ın Osmanlı'nın son demlerinde olduğu gibi irade'si olmaz.

"Denge politikası" dedikleri de, eksen'ler arasında salıncak, kucak'tan kucak'a.

Aynı suda iki defa yıkanılmaz!

Takkeliler'in işi kolpa, metruk binanın altına çekmeye çalışıyorlar!

A. Selvi gibi kalem'lerin işi gaz'lamak, tahrik etmek!

Kim tahrik olacak, Yılmaz Özdil mi?!

Her iki kalem de aynı istihbari network'ün ilişik kalem'i ise dön dolaş aynı hikaye!

Yükselmekte olan süreç'in şiddet'i ortada.

Menderes'i ip'e götüren "ekonomi artı dış politika" ise 

savaş kaybeden "Sadrazam" da olsa kellesini kaybetmiş, 

"Padişah" da olsa devrilmiş.

Hayal politik değil, her şey real politik!

Büyük resim ortada!

Ezcümle:

Yüksek siyaset'te 24 saat çok uzun süredir.

Tek an'da her şey değişir!

Kendi seçmeninin içinde dolaşamayacak hale getirirler mi?!

Getirirler!

Arap Baharı'ndaki "renkli demokrasi temaşası" sırasında gördük, yaşadık.

"Çıkmadık candan umut kesilmez" kafasından mülhem, adım adım Menderes darağacına yollanmadı mı?!

A. Selvi gibi istihbari kalem'ler üzerinden "köreltme" 

yapıyorlar!

Selvi üzerinden verilen gaz'la buraya kadar!

Menderes'i arkalayıp, Erdoğan'ı "Menderes"in  mokasenleri içinde yürümeye zorlayanlar kimlermiş?!

İstihbarat'ın 'ilişik kalem'leri imiş.

Düşman kazık'ı diye bir şey yok ise A. Selvi, Erdoğan için bir başka "dost kazık'ı".

Sabah'tan Engin Ardıç'ın işi nasıl Kemalist'leri tahrik etmek, gaz'lamak ise Hürriyet'ten A. Selvi'nin misyon'u da, 'laik öfke'yi Erdoğan'ın üzerine çekmek.

Oyun içinde oyun.

Netice:

Tarih yeniden Atatürk'ü, Atatürkçüler'i sahneye davet ediyor...

Kaynak: TAKIM ELBİSELİ ZORBA?! - Cüneyt Şaşmaz

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler