N GAZETE ÖZEL HABER: İSKİ'DEN SONRA BU KEZ DE ASKİ'DE SKANDAL

N GAZETE ÖZEL HABER: İSKİ'DEN SONRA BU KEZ DE ASKİ'DE SKANDAL

Peki İSKİ'de böylesi skandal olur da ASKİ geri durur mu?

N GAZETE ÖZEL

C.Eren ÇELİK

Bugün medyaya yansıyan ve ngazete.com'da da okuyucularımıza duyurduğumuz İSKİ'de yaşanan "100 km. de 4-5 litre yakan otomobillerin İSKİ kayıtlarında 100 km. de 63 litre benzin harcaması" yapması ile ilgili vurgun haber Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü...

Peki İSKİ'de böylesi skandal olur da ASKİ geri durur mu?

Sayıştayın 2017 yılı raporları ASKİ'nin de İSKİ'den hiç aşağı kalır yanı olmadığını gözler önüne sermekte.

Sayıştay raporları ile Vakıf Bank ile ASKİ arasında gerçekleştirilen protokol ile, ASKİ FGenel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan veznelerde tahsilatın ASKİ adına Vakıf Bank tarafından yapılmasının karara bağlandığı ancak tahsil edilen paraların Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğ hükümlerine aykırı olarak vadesiz hesapta 15 gün süreyle tutulduğu ve Protokol hükümlerinin yine Tebliğe aykırı olarak bir yılı aşan süre ile uygulandığıortaya çıktı.

Sayıştay raporunda ortaya çıkan usulsüzlük ile ilgili "Türkiye Vakıflar Bankası TAO ile idare arasında 19.07.2004 tarihinde yapılan “ASKİ Genel Müdürlük merkez binasında bulunan toplam 14 adet veznede yapılan tahsilatların banka tarafından yapılması” hususunu düzenleyen protokolün 2.11 maddesi gereği, bankanın her gün yapmış olduğu tahsilatı vadesiz hesapta toplayacağı ve 2 (iki) günü sonunda İdarenin yalı bildireceği banka hesana ücretsiz ve gecikmesiz olarak aktaracağı hüküm altına alınmıştır.

Bu defataraflar arasında 19.07.2004 tarihliprotokolün 2.11 maddesinin değiştirilmesineilişkin olarak 06.04.2012 tarihinde yapılan Ek Protokol gereği, bankanın her gün yapmış olduğu tahsilatı vadesiz hesapta toplayacağı ve 15 gün bu hesapta blokede tutarak daha sonra idarenin yazılı bildireceği hesaba ücretsiz ve gecikmesiz olarak aktaracağı hüküm altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı...

Yine sayıştay raporunda bu protokolün usülsüz maddeleri içerdiği ise "...Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan zenlemelerde yer alan kümler saklı kalmak kay ile takip eden işgü içinde; yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.” fadeleri ile vurgulandı.

Sayıştay denetçileri "Tebliğ hükümlerine aykırı olarak, Banka tarafından İdare veznelerince yapılan tahsilatların izleyen günü İdare hesaplarına aktarılması gerekirken bankanın vadesiz hesaplarında 15 gün reyle bloke edilmesi ve Protokol hükümlerinin bir yılı an süre ile taraflar arasında uygulanması, bulgumuzda da ifade edildiği üzere mevzuata aykırı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yani ASKİ veznelerinden yapılan tahsilatlar ertesi gün kamu sermayeli bir bankada ASKİ'nin hesabına yatması gerekirken bu para 15 gün boyunca Vakıf Bank hesaplarında tutuldu.

Ama usülsüzlükler mevzuata aykırılıklar ASKİ'de diz boyu ve Sayıştay bunları tek tek raporuna yazmış...

Bakalım neler var Sayıştay'ın ASKİ raporunda başka...

Sayıştay'ın ASKİ ile ilgili 2017 raporunda "Emanetler Hesabına" mevzuata aykırı biçimde kayıtların yapıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda bu durum "Emanetler Hesabına (Büyükşehir Belediye Başkanlığı) ait 12 aylık muavin defter kayıtları incelendiğinde, Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak; 2016 yı kesin hesabında oluşan gelir gider arandaki fark tutar 112.696.593,02 TL’nin hesaba alacak kaydedildiği görülmüştür.

Büyükşehir Belediyesine yapılan taşınmaz satışı, su satışı ve taşınır kapsamındaki araç, gereç ve makinası bedellerinin gelir gider arasındaki fark tutar olan 112.696.593,02 TL ile mahsubuna gidilmiştir.

Bir başka deyişle, Büyükşehir Belediyesinin borcuna mahsup edilmesi gereken gelir gider arasındaki fark tutar olan 112.696.593,02 TL’nin Büyükşehir Belediyesinden tahsil edilmesi gereken taşınmaz satışı, su satışı ve taşınır kapsamındaki araç, gereç ve makinası satışlarına ilişkin gelirlerine mahsup edilmesi sonucunda Büyükşehir Belediyesine ilave kredi imkanı sağlanmıştır." ifadeleri ile ortaya konuldu.

Yani ASKİ gelir gider farkını Ankara Büyükşehir Belediyesine borca mahsup etmesi gerekirken,gelir kısmına kayıt edilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ekstra kredi çekme imkanı sağlanıyor...

Ve sonuç kısmında ise söz konusu hesapların olması gerekenden fazla göründüğü ve güvenilir olmadığına vurgu yapılıyor.

Yine Sayıştay Raporu ASKİ'de işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ortaya koyarken, ASKİ'nin "Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabına" da Yönetmelik hükümlerine aykırı iş ve işlemler ile tam 292.752.932,94 TL tahakkuk kaydı yapıldığı da yine Sayıştay raporları ile ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri bu konuda da "...İdarenin dönem sonu mali tablolarında Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı söz konusu tutar kadar doğruyu ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandılar...

Bu arada Sayıştay raporları İdarenin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis ettiği sekiz ay taşınmaz ile İdareye muhtelif kurumlar tarafından tahsis edilmiş 206 taşınmazın, Net Değer Hesabı’nda takip edilmediği tespit edilmiştir."

Bunun anlamı şu: Resmi olarak ASKİ'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ettiği 8 taşınmaz ile ASKİ'ye çeşitli kurumlar tarafından tahsis edilmiş olan 206 taşınmaz muhasebe kayıtlarında yok.

Sayışray'ın ASKİ 2017 raporundan öne çıkan diğer maddeler ise şöyle:,

Güvence Bedellerinin Güncellenmemesi

Anlaşmalı Bankalar Tarafından Yapılan Kredi Kartlı Tahsilatların Mevzuata Aykırı Sürelerle Blokeli Hesaplarda Tutulması

İdarenin Su/Atıksu Aboneliğinin Bulunmaması (Bu arada ASKİ'nin kendi hizmet binaları,tesisleri v.s su aboneliğinin bulunmadığına dair rpor yazan Sayıştay'a cevaben ASKİ yönetimi 73 abomelik açtırdıklarını belirtmişler)

Toplu Sözleşmesinde İşçilere İndirimli Su Tarifesi Düzenlemesi (ASKİ, toplu sözleşmede işçilerine "kanuna aykırı olarak" suyu %50 indirimli kullanma hakkı tanıyor İşte 15.02.2016'da yürürlüğe gieren toplu sözleşme anlaşmasının maddeleri:,

Toplu zleşmesi kapsamındaki taraf sendika üyesi işçilerin kullandıkları içme ve kullanma suyunun %50 tenzil edilmesini sendika üyesi işçilerin adına tek konut aboneliğinin olması ve bu aboneliği fiilen kendisinin kullanması şartı ile işveren kabul ve taahhüt eder.Ayrıca emekli olan ve ölen sendika üyesi işçilerin aileleri bu tenzilden %50 oranında faydalandırılır"


 


 


 


 


 


 


 


 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler