Sadullah Özcan

Sadullah Özcan

Meclis’in yeniden yapılandırılması - 4

Cuma günü vurguladığımız gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin yeniden yapılandırılması üzerine yazmaya devam ediyoruz. Üç yeni komisyondan bahsetmiştik. Bugün bu komisyonlardan birincisi üzerinde duracağız.

Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı kanun, karar ve değişimlerin tespitine yönelik çalışmaları yürütecek birinci Komisyon. Bu komisyonun görevi ifade edildiği gibi ülkenin ihtiyaç duyduğu kanun ve kararların konularını belirlemek olacak. Komisyon Meclis’in ana komisyonlarından biri olması gerekiyor. Komisyon üyeleri tamamen Milletvekillerinden teşekkül edecek. Meclis aritmetiğine uygun bütün siyasi parti gruplarını temsil edilecek. Komisyonun temsilinde gerekiyorsa bölgesel dengelerde dikkate alınacak. 

Komisyonun altında farklı birimler oluşturulacak. Bu birimlerin görev dağılımları Türkiye’nin kamu yönetimini ilgilendiren alanlar olacak. Hatta birimler günün koşullarına göre düzenlenebilecek. 

Birimlerin görev alanlarına göre bütün Türkiye’de kamusal anlamda ihtiyaç duyulacak izlemeleri yapacak. Hem toplumsal yapıda, hem kişisel alanda, vatandaşın karşılaştığı sorunlar belirlenecek, hem de ekonomik, ticari, iş hayatı, çalışma dünyası, kamusal alanda karşılaşılan aksaklık, eksiklik ve problemleri izleyecek. 

Bu komisyon bir nevi Türkiye’yi sürekli izlemeye alan ve bu izlemelerden elde edilen verileri TBMM adına toparlayıp ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler için çalışma yapacak. 

Bu komisyon üyeleri sürekli alt komisyonlar şeklinde uzmanlık alanlarına uygun çalışmalar yapacak. Bu komisyonun emrinde uzmanlık alanlarına göre birimlerde görev alacak yeterli sayıda kadrolar yer alacak. Bu kadrolar sözü edilen alt komisyonların altında çalışacak. 

Bu komisyon çalışmalarında her yapıdan yararlanacak. Doğrudan vatandaşların şikayetleri, STK’ların raporları, kamu kurumları, medyaya yansıyan gelişmeler, sosyal medya dahil bütün kanallardan yararlanacak.

En önemlisi de milletvekillerinden sonuna kadar yararlanacak. Milletvekilleri artık sadece Genel Kurul’da parmak kaldırıp indiren konumdan daha öteye geçmek zorundadır. Milletvekilleri bu komisyonun işlerliğini sağlayacak en önemli etken olacak. Çünkü yasal düzenlemeler yapmak milletvekilinin görevidir. Bürokratik dayatma ile Meclis’e gelen kanun tasarıları dönemi bitmiştir. Artık milletvekillerinin sunacağı kanun teklifleri dönemi başlamıştır. İşte bu noktada Milletvekilleri ihtiyaç duyulan yasalar ve yasal düzenlemelere karar verecektir. Bu nedenle Milletvekillerinin atama-nakil, iş takibi gibi görevinin dışındaki uğraşlardan kurtularak ana görevi olan kanun yapıcılığı görevlerini yerine getirmesi için sözü edilen Komisyon’un işlerlik kazanması kaçınılmazdır. Bu komisyonun çalışabilmesi içinde en büyük lokomotif Milletvekilleri olacaktır. Bugün için 600 milletvekili bulunuyor. 600 Milletvekili kendi ilinin bütün gelişmelerine hakim veya hakim olma potansiyeline sahip. Bu aşamada toplumun bütün kesimleri ile irtibatları bulunmaktadır. Dolayısıyla memleketin en ücra  köşesindeki gelişmelerden haberdar olabilmektedir. Karşılaşılan sorunları, sorunların neden kaynaklandığını öğrenebilirler. Bu sorunların çözümlerine yönelik yasal düzenleme imkanı ortaya çıkacaktır. İşte bu noktada Milletvekilleri sözünü ettiğimiz ve uzmanlaşacak olan Komisyonun yardımı ile daha hızlı ve daha kapsamlı çözüm yollarını yasal çerçeve kazandırabilecektir. 

Vatandaş milletvekillerine oğlunun-kızının, yakınının ataması, tayini, köyünün yolu için değil ilinin, ilçesinin problemlerinin çözümü için yasal düzenleme için başvuru yapacak. Karşılaşılan sorunların palyatif çözümü için milletvekili uğraşmak yerine bir daha böyle sorunlarla karşılaşmamak için yasal düzenleme yapılması için uğraşacak. İşte bu komisyon bir taraftan toplumun bütün katmalarını tararken, diğer taraftan milletvekilleri üzerinden gelecek bilgilerle Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı kanun, kararlar hakkındaki konuları belirleyecektir. 

Bizim vurgulamaya çalıştığımız Cumhurbaşkanlığı Sistemi içinde TBMM’nin işlerliğinin daha fazla nasıl arttırılabileceğine yönelik önerilerdir. Farklı görüşlerin önü açmaya katkıdır. 

Gelecek yazımızda ikinci komisyon önerimizİ ele alacağız inşallah.

Kalın sağlıcakla…
 

 


 


 

Önceki ve Sonraki Yazılar