KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ'NDE NELER OLUYOR?

Kastamonu’nun Kanayan Yarası:  Tıp Fakültesi

Uzun yıllardır çözüme ulaşamayan ve tamamlanamayan binaları ile Tıp Fakültesi,  eski Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın zamanında Hacettepe Üniversitesi’nden devir işlemleri tamamlanarak Kastamonu Üniversitesine devrolmuştu. Prof. Dr. Seyit Aydın zamanında Morfoloji Binası’nın tamamlanması için ihalesi gerçekleşmiş ve ikmal inşaatı başlamıştı. Ancak eski Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın’ın görev süresinin dolması üzerine göreve Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atanınca işler karıştı... Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın göreve atandığı günden bu yana Morfoloji Binası inşaatında bir ilerleme olamadı. Bunun sebeplerini araştırdığımızda karşımıza akıl almaz durumlar çıktı.

İnşaatın yüklenicisi konumundaki Elay Elay İnşaat Müh. Ltd. Şti. – Ekoterm Mühendislik Ltd. Şirketi Kastamonu İş Ortaklığı’nın ortaklarından olan Ekoterm Mühendislik’in sahibi Murat Özen’in vefat ediyor. Murat Özen vefat ettikten sonra ailesi şirketi ve mal varlığını mahkeme kararı ile reddi miras yapıyor. Ailesi bu işlemi gerçekleştirmesinden sonra şirkete mahkeme kararı ile 23.12.2019 tarihinde Av. Nevzat Tokat Kayyum yetkilisi (tereke idare memuru) olarak atanıyor. Tereke İdare Memurunun 26.12.2019 tarihinde mahkemeye vermiş olduğu dilekçe sonrasında 27.12.2019 tarihinde Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden “Morfoloji Binası İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için olası zararların önlenmesi ve menfaatlerin korunması kapsamında; idare (Kastamonu Üniversitesi) tarafından feshi ve teminatın irat kaydedilmesine sebebiyet verilmeden, idarenin de kabul edeceği yetkin bir firmaya devri uygun görülmüştür.” kararı çıkıyor.

Mahkemenin almış olduğu bu karar doğrultusunda İdare’ye (Kastamonu Üniversitesi) işi tamamlamak adına bazı firmalar başvuruyor. Ancak idare,  mahkeme kararına rağmen işin devrine onay vermeyerek işi fesih etmek adına bazı iş ve işlemler yapıyor.

Bunun en somut örneği 06.02.2020 tarihinde Kastamonu 1.Noteri aracılığı ile Yüklenici Firmaya İhtarname çekerek 10 gün süre vermek kaydı ile inşaatı iş programına uygun hale getirmesini talep etmesi oluyor. Kastamonu şartları göz önüne alındığında kış mevsiminde olduğumuz bu günlerde inşaat sektörü çalışılmayan dönem olarak adlandırılan dönem içerisinde. Kastamonu Üniversitesi yetkilileri bu konuyu bildikleri halde bu kadar kısa süre vererek - sonuçları itibarıyla- adeta işi fesih durumuna getirmeye çalışıyor.

Peki, iş fesih olursa ne olacak?

İş fesih olursa,  önce mevcut yüklenicinin yapmış olduğu imalatlar tespit edilerek hesap kesim işlemleri gerçekleştirilecek ve işin yeni bir firmaya verilmesi için yeniden ihale hazırlıkları yapılacak. İş şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 Birim Fiyatları üzerinden sözleşmesi yapılmış ve ödemeler bu birim fiyatlar üzerinden gerçekleşmektedir. Bugün fesih işlemleri gerçekleştirilerek yeniden ihaleye çıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 Birim Fiyatları üzerinden hesaplamalar yapılacak ve işi alan yükleniciye daha yüksek fiyatlardan ödeme gerçekleşecek. Yani işin fesih edilmesi ile aynı iş daha pahalıya mal olacak. Bu da kamu zararı demek. Yani hepimizin cebinden fazladan çıkacak olan paradır.

Kastamonu Üniversitesi yetkilileri mahkeme kararında da belirttiği gibi işi bir an önce kamu zararına yol açmayacak şekilde devretmeyi seçmemiştir. Kastamonu halkının uzun yıllardır bitirilmesini beklediği binaları bir an önce hizmete açması da bir başka bahara kalmaktadır. Morfoloji Binasını bir an önce tamamlayarak Tıp Fakültesi öğrencilerine Kastamonu’da eğitim verilmemesi bir yana yetkililer,  Kastamonu’nun bu kanayan yarasına tuz basmak yerine bu yaraya pansuman yapmayı neden düşünmemektedir?. Oysa yapılması gereken net, açık ve tektir!

İŞTE O BELGELER:

 1-028.jpg2-023.jpg3-013.jpg4-010.jpg

4-007.jpg

Önceki ve Sonraki Yazılar