İzmir’e Birinci Cemre Düştü!

İzmir’e Birinci Cemre Düştü!

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerinin ilk etabını 26 Şubat sabahı Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “birinci cemre” buluşmasında kamuoyuyla paylaştı.

Millet İttifakı İzmir Adayı Soyer birinci cemre projelerinin ilk etabını sosyal projeler, demokrasi, kentin planlanması ve yenilenmesi, sürdürülebilir ulaşım, doğa, altyapı, enerji, çocuk ve gençlik, spor, kültür sanat, dünya kenti İzmir başlıkları altında açıkladı. Soyer, “ikinci cemre” buluşmasında buna tarım, kırsal kalkınma ve turizm gibi yeni başlıkların da ekleneceğini söyledi.

Soyer, projeleriyle ilgili olarak “İzmir vizyonumuzun iki ana hedefi var. Birincisi tüm İzmir genelinde refahın eşitlenmesi. İkincisi ise şehrin hem Akdeniz, hem de Anadolu ve Balkan kökleriyle bağlarının güçlendirilerek refahın arttırılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllardır birikmiş veri ve çalışmalar, elbette bu projelerin temel ilham kaynakları arasında yer alıyor. Gerek bu buluşmada, gerekse önümüzdeki buluşmalarda sunacağımız projelerin bir kısmı bu verilerden besleniyor. Öte yandan bu çalışmaların çeşitlenmesi ve gerçekleştirilmesi için akademisyenler, sivil toplum ve doğrudan İzmir halkıyla çalışıyoruz, bir Nisan’dan sonra daha da yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Gerekli durumlarda hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kurarak İzmirle ilgili hiçbir kurum veya kişiyi işleyişimizin dışında bırakmayacağız” dedi.

Soyer’in ilk aşamada sunduğu 98 proje arasında, ulaşım ve otopark sorunlarını çözmek için kesinleştirilmiş ve bütçesi hazırlanmış metro ve tramvay yatırımları, bağlantı yolları ve alt geçit gibi çok sayıda yatırım bulunuyor. Öte yandan, sosyal projeler kapsamında ev kadınlarını, emeklileri, gençleri ilgilendiren çok sayıda çalışma Soyer’in vizyonu arasında yer alıyor.  Soyer, doğanın korunması ve İzmirlilerin doğayla birlikte yaşaması için de yepyeni çalışmalar açıkladı.

Soyer yaptığı konuşmada “Göreceksiniz, İzmir’de yapacaklarımız yalnızca İzmir’in değişimini, gelişimini, güzelleşmesini sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde başka bir icraat, ekonomi anlayışının, siyaset kültürünün oluşmasını tetikleyecek. İzmir’de geleceğin Türkiye’si hayalimiz gerçek olacak” dedi.

İşte Tunç Soyer'in Projeleri:

SOSYAL PROJELER

İzmir’de refahın eşitlenmesini sağlayacağız

1- Kadın kooperatiflerinin kuruluşunu ve gelişimini teşvik edeceğiz ve çocuk odaklı projeler geliştireceğiz.
2-Halk Gıda Kooperatifi kuracağız. Hem üretici, hem esnaf hem de tüketici kazanacak.
3-Halk Süt uygulaması başlatacağız. 
4-Süt Kuzusu projesini büyüteceğiz. 
5-Halk Taşıt projesini başlatacağız. 
6-Engelli Dayanışma Evleri kuracağız. 
7-Meslek fabrikamızda mesleki beceri kazandıran eğitimlerimizi daha da geliştireceğiz. 
8-Kırsal üretimi destekleyeceğiz, paketleme ve soğuk hava tesisleri kuracağız. 
9-Kooperatifleri e-ticaret ile ülkeye ve dünyaya açacağız. 

DEMOKRASİ

Dayanışmayla, hep birlikte İzmir

1-Meslek odaları, sivil toplum, hemşehri dernekleri ile ilçe belediyeleri ve bölge halkı ile birlikte karar alacağız. Merkezi hükümet ile “İzmir Vizyon Ortaklığı” kuracağız.
2-İlçe belediyeleri ile imar, temizlik vb. konularda dil ve uygulama birliği sağlayabilmek için eşgüdüm içinde çalışacağız. 
3-30 ilçede aktif ve kapsayıcı Kent Konseyleri örgütlenmesine gideceğiz. Çocuk, genç, kadın, engelli meclisleri oluşturup, karar ve önerilerini öncelikle ele alıp hayata geçirmeye çalışacağız. 
4-Kurum içi iletişimi mükemmel hale getireceğiz. Çalışanlarımızın temel gücümüz olarak işlerimizin sahibi, denetleyicisi ve kendi oturduğu mahallesindeki gözlemcisi olmasını sağlayacağız. 
5-Dört mekanizma ile İzmirlilerin öncelik ve tercihlerini karar alma süreçlerine dahil edeceğiz:
 a. Belediye Cebinizde 
 b. Kararlar Cebinizde 
 c. Öneriler ve Katkılar Cebinizde 
 d. Belediye Bütçesi Cebinizde 

KENTİN PLANLANMASI ve YENİLENMESİ

Birlikte dönüşen İzmir

1-İzmir’i yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız vereceğiz. Adil ve yerinde dönüşüm politikalarını temel öncelik yapmaya devam edeceğiz. 
2-Tüm bölge ve ilçelerde sağlıklı, estetik bir yapılaşma ve dönüşüm gerçekleştireceğiz. 
3-Kentin içinde kalmış atıl alanları ekonomik durumu orta ve düşük düzeyde olan İzmirliler için yüksek kaliteli ve planlı iskan alanlarına dönüştüreceğiz. 
4-Yapılaşma süreçlerinde estetik ve teknik kurullar oluşturacağız. 
5-Plansız kaçak yapılaşmayı uydu ile kontrol edip müdahale edecek imar ve çevre zabıtası oluşturacağız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

İzmir’in her noktasına yaygın, ekonomik ve doğa dostu ulaşım

1-179 km olan raylı sistem ağını kısa vadede 340 km’ye, orta ve uzun vadede 470 km’ye çıkaracağız. 
2-Buca metro hattının temelini atacak, inşaatına başlayacağız. Buca metroya kavuşacak. 
3-Halkapınar – Otogar metrosunu yapacağız. 
4-Çiğli’ye tramvayı getireceğiz. 
5-Trafiğin kilitlenmesine neden olan 111 noktada kavşak düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. 
6- Ana Transfer Merkezleri’ni insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara dönüştüreceğiz, 3 yeni Ana Transfer Merkezi açacağız. 

7-Alternatif yeni ana arterler açacağız. 
8-İzmir genelindeki 62.641 araçlık otopark kapasitesini 100 bin araca çıkaracağız. 
9-Üç kritik noktada trafiği yer altına alarak yaşayan meydanlar yaratacağız. 
• Şair Eşref – Havagazı Tüneli ile Alsancak Garı önündeki alan 
• Karşıyaka Vapur İskelesi önü 
• Basmane Garı – Dokuz Eylül Meydanı 
10-Bisiklet ve yaya ulaşımını geliştireceğiz.
11-Ulaşımda dezavantajlı grupları gözeteceğiz. 
12-Elektrikli otobüslerin sayısını 500’e çıkaracağız. 
13-Akıllı Trafik Sistemi’nin etkin ve verimli çalışabilmesi için Emniyet ve diğer kurumlar ile işbirliği yapacağız. 
14-Yeni iskele ve gemilerle deniz ulaşımını 4.5 kat artıracağız. 
15-Mevcut 15 adet yolcu gemisi ve 3 adet arabalı yolcu gemisine ek olarak 2 adet yolcu gemisi daha katacağız. 
16-İzmir’den Akdeniz kentlerine denizden ulaşımı sağlayacağız.


DOĞA

Doğa’ya rağmen değil doğayla birlikte İzmir

1-Tüm doğal yaşam alanlarını itinayla koruyup, yürüyüş yolları ile İzmirlilerin doğal alanları tanımasını sağlayarak, erişimini kolaylaştıracağız. Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesini sağlayacağız. 
2-Körfez Dönüşümü Projesi’ni gerçekleştireceğiz. 
3-İzmirDeniz Projesi ile kıyılarımızda yaşanan yenilik ve güzelliği iç ve art alanlara uzatıp, İzmir geneline yayacağız. 
4-Doğa Esaslı Çözümler ve Yeşil Altyapı Stratejisi ile yeşil bir İzmir yaratacağız. 
5-İzmir’de 16,6 m² olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını 30 m²’ye çıkaracağız.
6-2,5 milyon m² yeni yeşil alan yaratacağız. 
a. Görkemli, çok geniş yeşil alanlar; Portakal Vadisi-Buca 250 bin m² 
b. Kavşak – Viyadük altları 400 bin m² 
c. Behçet Uz Rekreasyon Alanı 175 bin m² 
d. Uzundere Rekreasyon Alanı 1-2 etaplar 
e. Kadifekale-Yeşildere Bölgesi düzenleme, yeniden işlevlendirme 450 bin m² 
f. Meles-Yeşildere Kent Girişi Rekreasyon Alanı (Yeşil Vadi) 1 milyon m² 
g. Yelki Rekreasyon Alanı-OliVelo Zeytin Bisiklet Rotası Ekolojik Aktivite- Eğitim Alanı 570 bin m² 
7-Harmandalı’nda başlayan rehabilitasyonu hızla tamamlayıp yeni ve modern bertaraf tesislerini kuracağız. 
8-Katı atık yönetiminde İzmir bütünü ölçeğinde standart uygulamalar için ilçelerle koordinasyon sağlayacağız.
9-İzmir’in uygun noktalarında hafriyat, moloz, ağaç/mobilya, beton, elektronik atık ayrıştırma tesisleri kuracağız. 
10-Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezini hayata geçireceğiz. 
11-Geri dönüşüm işçilerinin kooperatifleşmesi için il bazında destek ve teşvik sağlayacağız. 
12-Can dostlarımıza tedavi, aşılama, kısırlaştırma gibi gerekli tüm hizmetleri sunacağız. Yeni sokak hayvanları yuvaları kuracağız. 
13-Can dostlarımızın sağlığı için mobil tedavi ünitelerini artıracağız.

ALTYAPI

Altyapısı modern, yaşam kalitesi yüksek İzmir

1-2019 yılında mevcut hattımıza 100 km daha ekleyecek ve toplam yağmur suyu hattımızı 636 km’ye çıkaracağız. 
2-İleri biyolojik arıtma tesislerimizi çoğaltacağız. 
3-Atık Pompa İstasyonları ve Koku Giderme üniteleri kuracağız. 
4-İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarına hız kesmeden devam edip, eskiyen altyapıları yenileyeceğiz. 
5-İklim değişikliği etkilerine uygun kent planlaması ve altyapı yatırımları yapacağız. 
6-Yol ve altyapı sorunlarının hızlıca giderilmesini sağlayacağız. 
7-2019 - 2024 yılları yollarımızın yenilendiği rekor asfalt yılları olacak. 
8-Altyapı koordinasyonu için farklı kurumların bağımsız altyapı çalışmalarını engelleyeceğiz. Kurumların eşgüdümlü ve bir plan çerçevesinde çalışmasını sağlayacağız.

ENERJİ

Doğayla dost, temiz enerjiyle nefes alan İzmir

1-Enerji kooperatiflerine destek vereceğiz. 
2-Alternatif, temiz enerji politikalarına öncelik vereceğiz. 
3-Belediyenin tüm yapı ve tesislerinde güneş enerjisi kullanımına öncelik vereceğiz. 
4-Karbon salımını %20 azaltma hedefine ulaşacağız. 
5-Belediye hizmet araçları filosunu kademeli olarak elektrikli hale getireceğiz. 
6-Elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısını artıracağız. 
7-Ticari taksiler ve minibüslerin kademeli olarak elektrikli – hibrit araçlara dönüşmesini sağlayacağız.

ÇOCUK VE GENÇLİK

Yarınları umut dolu İzmir

1-Kapalı alanlara alternatif olarak, çocuk ve gençlerin İzmir’in hayatına, kırsal ve doğal yaşamına karışması için imkan tanıyacağız. Çocuk köyleri kuracağız. 
2-İzmir Kültürü ve Ekolojik Çocuk Aktivite Merkezleri kuracağız. 
3-Çocuk Belediyesi ve Gençlik Meclisi’ni hayata geçireceğiz. 
4-20 Masal Evi açacağız.
5-Eğitim – öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi ailelere eğitim – öğretim yardımı yapacağız. 
6-Başarılı öğrencilere dolaylı ve doğrudan teşviklerle destekler vereceğiz. 
7-Öğrenci yurtları açacağız, girişim ve iş geliştirme merkezlerinin sayısını artıracağız. 
8-Teknoloji ve iletişim üsleri kuracağız. 
9-Gençleri sosyal projelere entegre edecek teşvik ve destekler vereceğiz.

SPOR

7’den 70’e sporla yaşayan İzmir

1-Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak spor altyapısını geliştireceğiz. 
2-Amatör Spor Kulüplerini destekleyeceğiz. 
3-İzmir kulüplerinin kurumsal yapılarını sürdürülebilir hale getirecek destekler vereceğiz. 
4-Olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa edeceğiz. 
5-Kentin her bölgesindeki çocuklarımızı mutlaka sporla buluşturacak çareler ve çözümler üreteceğiz.
6-Alternatif spor ve doğa sporlarına öncelik vereceğiz. Avrupa bisiklet ağı sistemine entegre olarak zeytin rotamızı OliVelo bisiklet turizmi kamp merkezine bağlayacağız. 
7-Gürçeşme Doğa - Çocuk Keşif Parkı, Kuşaklararası Etkileşim Merkezi kuracağız.

KÜLTÜR – SANAT

Türkiye’nin ve bölgenin kültür başkenti İzmir

1-İzmir’i sinema sektörü için çekim merkezi haline getireceğiz. 
2-İzmirTarih projesinin zengin tarihsel, kültürel mirasımıza sahip çıkan hazırlık ve derinliğini hızla ve etap etap uygulayacağız. 
3-Kültürpark’a kültürünü geri vereceğiz. 
4-Kültürpark yepyeni ve çok özgün festivallere ev sahipliği yapan bir özgürlük ve yaşam alanı olacak.
a. Kültürpark Edebiyat Festivali 
b. Kültürpark Gençlik Festivali 
c. Kültürpark Uluslararası Tasarım-İnovasyon Festivali vb. festivallerle yılın 12 ayında sanatseverlerin buluşma noktası Kültürpark olacak. 
5-İzmir’i tasarım kenti yapacağız. 
6-Tiyatro İzmir, Plato İzmir, Konservatuvar İzmir, Atölye İzmir’i hayata geçireceğiz. Şehir Tiyatrosu kuracağız. 
7-Elektrik Fabrikasını kente kazandırıp Havagazı Fabrikası ile birlikte bir kültür vahası olarak konumlandıracağız. 
8-Kültür sanat etkinlikleri gündelik yaşamın bir parçası olacak.

DÜNYA KENTİ İZMİR

Dünya ile buluşan öncü kent İzmir

1-Yeni ve özgün ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapacağız. 
2-Türkiye’nin en modern fuar kompleksi Fuar İzmir, her ay yeni fuar ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.
3-Fuar İzmir’in hemen yanına İzmir’in büyük bir eksikliğini kapatacak modern Kongre Merkezimizi inşa edeceğiz. 
4-Dünyada büyüklüğü 1 milyar doları aşan e-spor endüstrisinde yerimizi alacağız. 
5-Uluslararası kongre ve sempozyumlara ev sahipliği yapacağız. 
6-OliVelo projemizle birlikte bisiklet turizminde EUROPARC Federasyonu Avrupa doğal ve kültürel miras ağına üye olacağız. 
7-Kemeraltı’na UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsü kazandıracağız. 
8-EXPO’ya yeniden aday olacağız. 
9-İzmir’i Avrupa Gençlik Başkenti ve Avrupa Kültür Başkenti yapacağız. 
10-İzmir’i Akdeniz çanağının öncü kenti yapacağız. Akdeniz Kentler Yönetim Ağı kuracağız.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler