Cüneyt Şaşmaz

Cüneyt Şaşmaz

Yazar

DPB'yi KAPATMAK?!

A+A-

Parmak bir şeyleri işaret ederken parmak'a bakanlardan olmamak hayat memat mesele!
Nüans?!
Ukrayna bu sebep'ten iki parça.
Arap Baharı'nda ne yaşandı ise içinden geçiyoruz zamanın.
Yugoslavya diye bir ülke vardı, tarih oldu, aynen Osmanlı gibi.
Demem o ki:

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, Çalışma Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredildi.

Yani?!

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, mülga Devlet Personel Başkanlığı'nca yürütülmekte olan bazı görevler, Cumhurbaşkanlığı ana hizmet birimi olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek.

Demem şu ki:
Re'aksiyon, "Aksiyon" değildir.

Hal böyleyken...

1960 yılından bu yana ülkemizin kamu personel politikasına yön veren Devlet Personel Başkanlığı, Kamu personel politikalarını belirleme, personel rejiminin esaslarını belirleme ve hükümetin bu konuda verdiği görevleri uygulama amacıyla kuruldu.

18 Haziran 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluş ve görevleri düzenlenen Devlet Personel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci ile birlikte uygulamaya geçen 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı.

Mülga Başkanlığın görevleri ise ilgili kanun hükmünde kararnamenin geçici 3'üncü maddesi çerçevesinde bir yılı aşkın süre sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Bununla birlikte, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 8'inci maddesi'ne göre Cumhurbaşkanlığı idari teşkilatında kurulan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne; "Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak" görevi, verildi.

Uzunca bir süre Devlet Personel Rejimi konusunda bilgi ve birikimi yüksek devlet personel uzmanı kadrolarıyla tüm idarelere personel mevzuatı anlamında rehberlik hizmeti sunan Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri yeni hükümet sistemi ile birlikte farklı kurumlara dağıtıldı.

Netice:

Devlet yönetiminde "bence" en önemli iki konu, "personel mevzuatı" ve "mali mevzuat"tır.

Hasılı:

Bu iki konuda, yıllarca emek vererek yetiştirdiğiniz nitelikli uzman personelinizi ve onların çalıştığı köklü idareleri, herhangi bir somut temele dayanmayan keyfi kararlarla kapatarak köşeye atarsanız, yapacağınız her planlama ya da kuracağınız her yeni sistem, ne kadar başarılı olacak'tır?!

Ezcümle:

21 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, mülga Devlet Personel Başkanlığı'nca yürütülmekte olan bazı görevler, Cumhurbaşkanlığı ana hizmet birimi olan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek?!

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210421-5.pdf

Bu yazıda her şey özetlenmiş:

https://www.google.com.tr/amp/s/www.memurlar.net/haber/840674/dpb-yi-kapatmak-personel-sorunlarini-cozecek-mi.html%3famp=1

Nitekim...

Gelinen noktada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sebebini anlamadığımız bir şekilde bu kurumun kapatılması kararlaştırıldı?!

Nüans?!

Şu an, kamuda bu kurumun alternatifi olmadığını, doğacak boşluğu dolduracak başka bir kurum olmadığını düşünüyorum.

Yani?!

Kapatılma kararı kanunla yapılmak istenseydi, bu kadar basit olmayacaktı.

Sebebi ise çok basit, hem iktidar hem de muhalefet partileri böyle bir teklifi getireni, getirdiğine pişman ederlerdi.
Acaba bu kurum, AB uyum yasaları çerçevesinde mi kapatılıyor diye düşünmek istedim ama bu ülkelerin hepsinde benzer kurumlar yer alıyor.

Yine, bu kurum kapatılarak ciddi bir tasarruf mu yapılacak diye düşünmek istedim ama böyle bir şey de söz konusu olamaz?!

Öyleyse, bu kurumun kapatılması kime hangi faydayı sağlayacak?!

Demem şu ki:

Biranda ve hiçbir analiz yapılmadan bu kurumun kapatılmasına karar verildiği anlaşılıyor?!

Başka?!

Çok iddialı bir ifade gibi gelebilir ama inanın ki, bu kurumu kapatmak isteyenler dahi bu kurumun işlevini bilmiyor ve bilemez de..

Demem o ki:

Bu Kurum'un; devlet teşkilatlanmasından kadroya, personel konularında görüş vermeden görevde yükselme sistemini oluşturmaya, özelleştirme personelinin naklinden daha bilmem hangi konuya kadar, uğraşmadığı alan yok?!
Yani?!

Bu konuların da, her kurumun yapacağı türden olmadığını, birazcık işten anlayan herkes bilecektir.

Keşke, bu kurumu kapatmak için kolları sıvayanlar, bu kurumun fonksiyonlarını bilen akademisyen veya bürokratların görüşünü sorsalardı.

Zira küçük bir araştırmayla dahi, tesbihin tanelerinin kopması halinde nasıl bir şey olursa, aynı şeyin bu Kurumun kapatılması halinde de olacağını ifade ederlerdi.

https://www.memurlar.net/haber/840674/dpb-yi-kapatmak-personel-sorunlarini-cozecek-mi.html

217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesinde Devlet Personel Başkanlığı'nın görevleri tek tek sayılmıştır.
Bu görevlerin bir kısmı Çalışma Genel Müdürlüğü'ne verilmişse de, bu genel müdürlüğün mevcut görevlerinin yanında ilaveten bu görevleri yerine getirmesi fiilen mümkün değil?!

Çünkü DPB bu görevleri bir başkan, üç başkan yardımcısı, on daire başkanı ve üç birimle yapıyor.

Bu görevlerden bir kısmı şöyle:

1- Kamu personelinin hukuki ve mali statüsünün ve uygulanmasının esaslarını tespit etmek, bunların düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapmak, gerekli kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer idari metinleri hazırlamak,
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanacak usul ve esasları düzenlemek, bu konuda gerekli çalışmaları yapmak, personel ve teşkilatlanma konuları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan, başkanlığa sunulan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve tekliflerini incelemek,
3- Personel idari usul ve esaslarla ilgili konulardaki uygulamaları takip ve değerlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarından raporlar ve teklifler istemek, gerektiğinde toplantılar düzenlemek, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak tedbirleri teklif etmek, bu alanda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak,
4- Kadro ve unvan standardizasyonu, iş analizleri de dahil olmak üzere görev alanına giren konularda gerekli her türlü araştırma ve incelemeleri yapmak veya yaptırmak, personel rejimleri arasında uyum ve denge sağlamak, bu konularda gerekli ilke ve esasları tespit etmek,
5- Kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, umumi personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, personel mevzuatı ve teşkilatlanma ile ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşlarında değişik uygulamaları önleyecek ve uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri tespit etmek ve uygulamayı izlemek,
6- Kamu kuruluşlarında, personel planlaması yapılması ve uygulamasına yardımcı olmak, her kademede görevli personelin hizmet içinde eğitilmesi ve yetiştirilmesi ile ileriki kadrolara hazırlanmalarını sağlamak üzere gerekli eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, bunların takip ve değerlendirilmesine ait esasları düzenlemek, bu alandaki uygulamaları denetlemek,
7- Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına dahil kurumların görevlerinde, görevlerin bölünüşünde, teşkilatında, metotlarında ve mevzuatında ortaya çıkacak aksaklıkları, bozuklukları ve eksiklikleri giderecek çalışmalar yapmak, bu amaçla hazırlanacak tasarı ve teklifler ile yeniden kurulacak kurumların teşkilat ve görevleri hakkında görüş vermek,
8- Personel rejiminin esaslarını tespit etmek, Devlet Personel Politikası'nın tespitinde ve uygulanmasında Bakanlar Kurulu'na yardımcı olmak, koordinasyonu sağlamak, özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam fazlası, nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek.
9- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kamu görevlileri sendikalarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında personel konularında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidererek uygulama birliğini sağlayacak tedbirleri almak, kamu işverenini temsilen yetkili kurullar ile kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları arasında yürütülen çalışmalarda danışma, destek ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek.
Cevap'ını arayan sorular ortada:

- Bu görevleri ve daha birçok görevi mevcut işini dahi zor yapan Çalışma Genel Müdürlüğü'ne yaptırmak mümkün mü?!

- Çalışma Genel Müdürlüğü'nün faaliyet alanı ile bu Kurumun faaliyet alanını nasıl bir araya getirdiniz?!

- Bu kurumların yaptığı işleri hiç mi incelemediniz?!

- Bu işlerin bir arada ve tek bir genel müdürlükçe yapılamayacağını hiç mi düşünmediniz?!

- Daha da önemlisi, Çalışma ve Aile Bakanlıklarının bir araya getirilmesinin oluşturduğu karmaşayı hiç mi düşünmediniz?!

Sözün özü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya el atıp, bir kararname ile 60 yıllık bu kurumun bırakın kapatılmasını, daha fonksiyonel hale getirilmesini sağlayıp, kurumların yapboza dönüştürülmesini önlemesi hayat memat meselesi...
Cüneyt Şaşmaz

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum