Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

DİNAMİĞİN TEMEL PRENSİBİ VE AÇI - ZAMAN İLİŞKİS

F=m.a dinamiğin temel prensibidir. Bu prensipten hareketle, cismin kütlesi tanımlanır.
F/a=m İmsülatif sayıbilim bu prensibin detaylarını inceler. Dinamiğin temel prensibi formülündeki ivme “a”nın açı, (derece an), birim zamana göre değerlendirilmesi.
F=m.a’da “a”nın anlamı; birimsel hızın, birimsel zamana göre oranıdır.
Sembol olarak Av / At şeklindedir.
Bu ivmeyi, (İMSB), İmsülatif sayıbilimdeki yeni tanıma göre düzenleyelim.
F = m. Av / z birim = Hız birimi / Zaman birimi
Av.eğrisel yoluni birim zamana bağlı oranı
(Yol = Hız.zaman – 1= v.t, klasik fiziksel durum)
(İMSB)’de

Eğrisel yolun, birim, (derece an)’a oranı söz konusu.
Ç(1) ╬ Çevre yol
Ç(1) = 6,35.1 ve Ç(1) = V.0,42
Ç(v) = 6,35 / 0,42.15,11
Bu durumda eğrisel yol için, eğrisel hız ivmesinden söz edilir. (Birinci ivme)
Aynı birim zamanda, alansal hız vardır.
S(v)=?
S(v) = S / 2 = 2,66.1 / 0,42 = 6,33 (İkinci ivme)
Aynı birim zamanda, hacimsel yoldan söz edilir.
H(v)=?
H= (re)2 . çap ─˃ (küresel cisim için)
H= (re)2 . d4 = b5.d4
(Beşinci ve Dördüncü boyutun çarpımı, küresel cismin hacmini verir.)
H(v) = Birim hacimsel yol / 0,42 (birim zaman) r = 1 ise 2R=2 olur.
H(v) = (re)2.2 / 0,42 = 45/0,42
= 10,71 (Üçüncü ivme)

DÜNYA ZAMANI
HÜSEYİN ERGÜL
“EYBİYOLCU”

Önceki ve Sonraki Yazılar