CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan 100 günlük program


1 İlga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesinin
tamamlanması
2 Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin ve Politika Kurullarının işler hale
getirilmesi
3 Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi
4 Bakanlık ve Kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması (2 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
5 Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması
(3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 ve 2 nolu cetvelleri)
6 Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması
7 Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “Orta Vadeli Program
(OVP)”ın tamamlanarak ilan edilmesi
8 Bakanlıklar ve Kurumların 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan
çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
9 Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemelerin çıkartılması
10 E-­‐Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların
yapısal dönüşümünü tamamlaması
11 Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı
takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması

4 /  43
ADALET  BAKANLIĞI
1 “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların
ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması
2 Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm
yazışmaların UYAP-­‐ EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet
hizmetlerinde e-­‐devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi
3 FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin mücadelenin çok yönlü ve boyutlu bir
anlayışla sürdürülmesi
4 Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı
ve etkin tedbirler alınarak “LEKELENMEME HAKKI” nın korunması
5 Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç
icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde
bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle
çözümünün hızlandırılması
6 Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti
sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye
çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması
7 Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk
uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin
şekilde çözümünün sağlanması
8 Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle
Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması
9 Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan
“Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön
Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra
dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin”
gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması
5 /  43
10 Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile
bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali
yardım yapılması
11 Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının
arttırılması
12 Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve
cezai yaptırımların öngörülmesi
13 İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel
ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir
şekilde gerçekleştirilmesi
14 Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan
para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini
sağlayacak hazırlıkların yapılması
15 Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi
16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
6 /  43
ÇALIŞMA,  SOSYAL  HİZMETLER  VE  AİLE  BAKANLIĞI
1 Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması
2 Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-­‐
istihdam bağlantısının güçlendirilmesi
3 Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin
yapılması
4 Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen
hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal
hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi
sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.
5 Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi
6 Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda
yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne
geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması
7 Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51
artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.
8 Er-­‐erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden
faydalandırılması
9 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar
için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması
10 Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak
edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması
11 Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik
ödeneğinden faydalandırılması
12 Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için
100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların
tamamlanması
13 Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması
7 /  43
14 Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber
güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim
kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi
15 Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin
“İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması
16 Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak
hizmetlere erişimin kolaylaştırılması
17 "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında
Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye
çıkarılması
18 Bağ-­‐Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı
sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması
19 Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi
20 Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve
mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin
tamamlanması
21 İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi
22 Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için
1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması
23 Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81
İle yaygınlaştırılması
24 İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in
%21,3’e çıkarılması
25 Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu
hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik
ihtiyaçlarının karşılanması
26 Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç
haneye ulaşılması
8 /  43
27 Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi
28 Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi
29 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması,
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması
30 Engelli veritabanı oluşturulması
31 Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla
sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile
veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi
32 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
33 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
9 /  43
ÇEVRE  VE  ŞEHİRCİLİK  BAKANLIĞI
1 Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının
tamamlanması
2 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin
temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına
başlanması
3 Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin
tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için
dönüşüm projelerine başlanması
4 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine
çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi
5 Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması
6 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine
taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması
7 Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın
belirlenmesi
8 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda
uygulamaya geçilmesi
9 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması
10 Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526
aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması
11 Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506
konutun ihalesinin tamamlanması
12 Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari
yapılandırmanın başlatılması
13 Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması
10 /  43
14 Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin
hızlandırılması
15 Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının
uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması
16 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil
yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri
yapılması
17 Çiftçilerimiztarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan
ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması
18 Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı
kurulması
19 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin
tamamlanması
20 Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini
kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması
21 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması
22 Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal
Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması
23 Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı
Analizi” nin yapılması
24 Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi
Dönüşüm Projesi’nin başlatılması
25 Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı
çalışmalarının tamamlanması
26 İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt
altına alınması
27 "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde
yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması
11 /  43
28 Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre
ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması
29 Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi
30 “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine
Alınması için çalışmaların tamamlanması
31 Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi
32 Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda
verilmesi
33 Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması
34 Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi
35 Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması
36 Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi
37 Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması
38 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
39 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
12 /  43
DIŞİŞLERİ  BAKANLIĞI
1 PKK/PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün yurtdışındaki finansman kaynaklarının
kesilmesi için Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika başta olmak
üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulması
2 FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası
Görev Gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme,
haritalandırma ve adlisüreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir
rapor haline getirilmesi
3 Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması
4 Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5
milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı
bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması
5 Türkiye-­‐Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve
iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin
tamamlanması
6 Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel
Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul
üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulması
7 ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerimizin ülkemizin siyasi, güvenlik ve ekonomik
menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem
maddelerinin tamamlanması
8 Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu
yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel
Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi
çalışmalarının devam ettirilmesi
9 Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere
Dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağıyla yürüttüğümüz Girişimci ve İnsani
Dış Politikamıza yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulması
13 /  43
10 Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik
BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu
eşbaşkanlığımız ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve dönem başkanlığımız
çerçevesinde bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi
11 AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için
çalışmaların sürdürülmesi
12 Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya
gerek kalmaksızın dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkân sağlanması,
konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerimizde POS cihazı aracılığıyla
banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilmesi
13 2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB
kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik
çalışmasının başlatılması
14 AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam € 33,5 milyon
değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanması ve Sivil Toplum Alt Sektörü
kapsamında yaklaşık € 18 milyon değerinde 100 projeye destek verilmesi.
15 Erasmus+ Programı kapsamında ilave € 103 milyon değerinde hibe tahsis
edilmesi, 52 bin vatandaşımızın eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere
katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisatın € 497 milyon’a,
katılma imkanı sağlanan kişi sayısının ise 272 bine çıkarılması
16 Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması
17 Uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliğimizin pekiştirilmesi ile dönem
başkanlıklarımızın etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması
18 Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler,
Afrika Çalıştayı, Somali-­‐Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel
Ortak Gücü’ne $5 milyon taahhüdümüzü içeren gündemin tamamlanması
19 Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimiz ile
Bağdat Büyükelçiliğimizin yeni binaları inşaatının tamamlanması
20 Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine
başlanması ve Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da Kültür
Merkezlerinin açılması
14 /  43
21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
22 2019 -­‐ 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
15 /  43
ENERJİ  VE  TABİİ  KAYNAKLAR  BAKANLIĞI
1 Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona
yükseltilmesi
2 Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması
3 Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye
kazandırılması
4 Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması
5 Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması
kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi
6 Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin
sağlanması
7 Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj
gemisi alımı için sözleşme imzalanması
8 Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test
Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması
9 Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması
10 Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi
için e-­‐Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması
11 Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a
çıkarılması
12 Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir
Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için
ihaleye çıkılması
13 Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması
14 Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin
belirlenmesi
16 /  43
15 Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ
bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal
uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi
16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
17 /  43
GENÇLİK  VE  SPOR  BAKANLIĞI
1 Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10
Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin
sağlanması
2 İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” sağlanması
3 STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında
“Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-­‐sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi
4 Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa
ulaşılması
5 Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının
başlatılması
6 Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması
kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin
başlatılması
7 Kötü alışkanlıklardan ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu,
sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi
8 Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için
işlemlerin başlatılması
9 Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar
geliştirilmesi
10 İlk 100 günde 20 Yeni Okul Spor Salonu’nun tamamlanması
11 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
12 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
18 /  43
HAZİNE  VE  MALİYE  BAKANLIĞI
1 Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde
tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi
2 Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun
vadede yıllık ₺3-­‐4 Milyar gelir elde edilmesi
3 Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan
dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi
4 Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine
uygun şekilde tahsisatının sağlanması
5 Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine
gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması
6 Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman
faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi
7 E-­‐ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem
maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması
8 Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi
9 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya
başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının
sağlanması
10 Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10
yeni hizmet eklenmesi
11 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
12 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
19 /  43
İÇİŞLERİ  BAKANLIĞI
1 Tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının
tamamlanarak, 18 km. ilave duvar ve 40 km. sınır aydınlatmasının
tamamlanması
2 Terörle mücadelede etkinliğin arttırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi
amacıyla yürütülen Güvenlik Yolları (Öncelikli Yollar) Projesi kapsamında
tamamlanan yol uzunluğunun %10 artırılarak 2.526 km’ye çıkarılması
3 Dijital Dönüşüm Projeleri ile Bürokrasinin Azaltılması ve Hizmetlerin
Performansa Dayalı Takip ve Denetiminin Sağlanması,
4 Ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve her türlü madde
bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla, Narkotimlerin 31 ilimize daha
kuruluşu yapılarak 81 ilimizde faaliyete geçirilmesi, UYUMA projesi ile ihbar
imkânlarının arttırılması
5 32 ilimizde faaliyette olan 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin faal olduğu il sayısı
%30 artırılarak 42’ye çıkarılması
6 Çanakkale Ayvacık afet konutlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine
teslim edilmesi
7 Düzensiz göç ile etkin mücadele ve etkili bir göç yönetimi için 4 yeni Geri
Gönderme Merkezi ile 12.276 olan mevcut kapasitenin %30 artırılarak
15.926’ya çıkarılması ve 5 adet Geçici Barınma Merkezinde kalan yabancıların
daha iyi koşullardaki merkezlere nakledilmesi
8 Etkili bir göç yönetimi için kayıtları güncellenmiş olan Suriyeli misafirlerimizin
sayısının %23 artırılarak 1.733.242’den 2.133.242’e yükseltilmesi
9 Ülkemizde bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların
vatandaşlığa alınması
10 Mağdur ve mazlumlara insani yardımlarımızın artarak devam ettirilmesi
11 FETÖ/PDY ve PKK/PYD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm terör
örgütleri ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi
20 /  43
12 Şahsa karşı işlenen suçların %0.5 azaltılması, mala karşı işlenen suçların %1
azaltılması ve işlenen suçların aydınlatılması oranının %1 artırılması
13 Trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda; farkındalığın artırılması ve
alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre %2 oranında azaltılması
14 Güvenlik birimlerimizin (EGM, JGK, SGK) personel kapasitesini artırmak
amacıyla 7.000 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile beraber toplam 47.773 güvenlik
personel alınması
15 EGM ve JGK’nın 5.320 olan zırhlı araç sayısının %9 arttırılarak 5.779’a
çıkarılması
16 Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısının %5
artırılarak devam ettirilmesi
17 Çanakkale Deniz Polis Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ile deniz
polislerimizin kapasitesinin artırılması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından icra edilecek deniz güvenliği görevlerinin eğitimli ve özel
teçhizatlara sahip birimlerce icra edilmesi
18 Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum
toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları
kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması
19 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
20 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
21 /  43
KÜLTÜR  VE  TURİZM  BAKANLIĞI
1 Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesinin
sonuçlandırılması
2 Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi
3 Kütüphaneye Dönüştürülmesi kapsamında Rami Kışlası'nın 2. Etap Fiziki
ilerlemesinin sağlanması
4 Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri’nin
tamamlanması
5 30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi
6 Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın
hazırlanması
7 Yurt içi ve yurt dışındaki 9 Cami Restorasyonu’nun tamamlanması
8 İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik devam eden 14 adet proje
ve restorasyon işi ’nin tamamlanması
9 İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri “Şanlıurfa Göbeklitepe”
örenyerinin ziyarete açılması
10 3 adet “Kültür Merkezi” inşaatının tamamlanması
11 UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bosna Hersek’teki Sokullu Mehmet
Paşa (Drina) Köprüsünün Restorasyonunun tamamlanıp açılması
12 Kırgızistan Bişkek’te Kırgız-­‐Türk Dostluk Hastanesinin tamamlanarak açılması
13 Ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
14 İstanbul’daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması
kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”sistemine geçilmesi
15 Beş adet Tematik Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi
16 Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik
Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması
22 /  43
17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
23 /  43
MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞI
1 Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması
2 700 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilerek daha
güvenli hale gelmesi
2 Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500
öğrenci gönderilmesi
3 Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların
başlatılması
4 Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi
5 Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak
bir öğretim modeline geçilmesi
6 Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve
becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-­‐portfolyo
sistemi”nin kurulması
7 Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını
yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulması
8 Her okulu kendi koşullarında değerlendirerek eğitim kurumlarının kapasitesini
güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi
9 Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması
10 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde
edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek
şekilde genişletilmesi
11 Öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak
disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme,
robotik konularının derslere entegre edilmesi
12 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
13 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
24 /  43
MİLLİ  SAVUNMA  BAKANLIĞI
1 400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin
uygulamaya geçirilmesi
2 ATAK helikopterlerini ihraç ettiğimiz dost ve kardeş ülke PAKİSTAN’a ihraç
edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve dizayn
ofisinin oluşturulması
3 Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek
öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının
sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­‐devlet
üzerinden gerçekleştirilmesi
4 Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada
Korveti’nin 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi
5 Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu
sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal
tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi
6 Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanması
7 Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım
ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik
yapılması.
8 Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a –uluslararası anlaşmalar
çerçevesinde-­‐ askeri yardım yapılması
9 Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin
kullanımına sunulması
10 Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş olan
Türk vatandaşlarının “dövizle askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için
gerekli düzenlemenin yapılması
11 Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterine alınması (1 adet)
25 /  43
12 Google Earth ve Yandex gibi harita-­‐görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­‐
milli olarak hazırlanan HGM-­‐KÜRE ve HGM-­‐ATLAS uygulamalarının, Kasım
2018’de kamuoyunun kullanımına açılması
13 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
14 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
26 /  43
SAĞLIK  BAKANLIĞI
1 Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet
merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve
sürdürülebilir olmasının sağlanması
2 Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve
risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması
3 Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk
sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi
4 Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi
5 Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin
temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık
Market Uygulamasının hayata geçirilmesi
6 Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal
tasarrufun sağlanması
7 Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis
hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
8 Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin
yaygınlaştırılması
9 Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması
10 İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların
hızlanması
11 Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık
hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi
12 Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha
fazla vatandaşımıza ulaşılması
13 Manisa, Elazığ, Ankara-­‐Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir
hastanesinin açılması
27 /  43
14 Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet
hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması
15 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
16 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
28 /  43
SANAYİ  VE  TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI
1 Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için
Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması
2 Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere
KOBİ’lere yaklaşık ₺1.225 Milyon destek sağlanması
3 Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması
4 Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya
teslimi, SOM-­‐J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı
Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın
hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin
yapılması
5 Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi
6 Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri
7 Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3,5 milyon m²
alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmının tamamlanması
8 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin
imzalanması
9 Ar-­‐Ge Merkezleri’nin sayısının %9 artırılarak 1.000'e, Tasarım Merkezleri
sayısının %8 artırılarak 275'e ulaştırılması
10 Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması
11 Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222
hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması
12 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer
tahsisi yapılması
13 Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin
desteklenmesi
29 /  43
14 Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin
hizmete açılması, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması
15 Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-­‐ge ihtiyaçlarını
karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmalarının
tamamlanması
16 Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı’nın ilan edilmesi
17 Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi
18 Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik
ortamda sağlanması ve 1.000 adet kullanıcının E-­‐TUYS kapsamında firmalar
adına yetkilendirilmesi
19 Üsküdar Bilim Merkezi’nin açılması ve Haliç Tersanesi Bilim Merkezi
sözleşmesinin imzalanması ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim
Merkezi’nin açılması
20 Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje desteklerinin sürdürülmesi
21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
22 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
30 /  43
TARIM  VE  ORMAN  BAKANLIĞI
1 Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile ₺710 milyon destek
sağlanması
2 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, ₺41,5 milyon ilave gelir artışı
ile 8.500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama
için ₺250 milyon destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması
3 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon m3
temiz kaliteli ve yeterli içmesuyu sağlanması (bütçe: 105.384.000 TL)
4 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve
13 büyük ovanın daha korumaya alınması
5 Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi
6 Odun üretiminin 15 milyon m3
’ten 21 milyon m3
’e çıkarılarak %40 artış
sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi
7 100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam
sağlanması
8 Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
9 Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin %200 artırılması
ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması
10 Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının %15 artırılması ve milli park sayısının
43’ten 44’e çıkarılması
11 Sudan’da 780.500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına
açılması amacıyla “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve
Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın uygulamaya konulması
12 Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB‘lerin sayısının 6’dan 8’e, tüzel kişilik
kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısının ise 15’ten 17’ye çıkartılması
13 Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim
Alanları” ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık
% 8 artırılması
31 /  43
14 Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin
kurulması
15 Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat
çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması
16 Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan
haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması
17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
32 /  43
TİCARET  BAKANLIĞI
1 EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında
KOBİ’lerin payının yükseltilmesi
2 Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması
3 Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması
4 Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden
hizmet verilmesi
5 Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet
yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi
6 Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma
değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi
7 Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) etkin bir şekilde uygulanabilmesi
amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma
belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması
8 Rekabet Kurumu’nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan
işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin
uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması
9 E-­‐ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü
de içerecek şekilde “Elektronik Ticarette Güven Damgası” sisteminin
oluşturulması
10 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör
temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması
ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif
şekilde dahil olması
11 BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin
zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması
12 Türk müteahhitlik-­‐müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının
tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun
düzenlenmesi
33 /  43
13 Ülkemizin uluslararası fuar merkezi olma hedefine yönelik İstanbul’da
uluslararası nitelikte büyük ve modern bir fuar alanı kurulması projesine ilişkin
fizibilite çalışmasına başlanması
14 Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter
ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılması
15 Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-­‐ticaret işlem hacmindeki payının
artırılmasını teminen destek programı başlatılması
16 Ülkemiz Esnaf ve Sanatkârlarının Coğrafi Bilgi Sistemi’nin Oluşturulması ve
Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile Entegre Edilerek Kuruluş İşlemlerinin
Elektronik Ortamda Tek Noktadan Yürütülmesinin Sağlanması
17 Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçirilerek Tarım Ürünlerinin Finansal Piyasalara
Entegre Edilmesi
18 Gümrük kapılarının Tek Durak Sistemine ve çağın gerekliliklerine uygun olarak
modernize edilmesi
19 Taşınır Rehninin Etkinliği Artırılarak KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Destek
Olunması
20 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
21 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
34 /  43
ULAŞTIRMA  VE  ALTYAPI  BAKANLIĞI
1 İstanbul Yeni Havalimanının 1’inci fazının hizmete açılması
2 Kanal İstanbul Etüt Proje İşinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması
3 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD Modeli İle İhale İlanına Çıkılması
4 135 yeni hizmetin e-­‐Devlete entegre edilerek sunulan hizmet sayısının
3.500’e çıkarılması (Türkiye.gov.tr)
5 328 km ilave edilerek bölünmüş yol ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin
artırılması ve ekonomik fayda sağlanması
6 120 km yeni otoyol daha yapılarak Otoyol ağının 2.777 km’ye ulaşması
7 Toplam 246 km uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılması
8 893 km ilave BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama yapılarak karayolu
güvenliğinin ve konforunun üst seviyeye çıkarılması
9 30 km Karayolu tünelinin tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 km’ye
çıkarılması
10 21 km köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla Köprü ve viyadük uzunluğunun
586 km’ye çıkarılması
11 Ankara-­‐Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması
12 230 km uzunluğunda Halkalı-­‐Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin
gerçekleştirilmesi
13 Konya YHT Garının hizmete sunulması
14 Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-­‐i Bitlisi Feribotunun
hizmete alınması
15 2.596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet Lojistik Merkezinin yapılması
16 Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının
terminal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal binasının
yapımına başlanması
35 /  43
17 376 km Elektrikli, 182 km Sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak Konvansiyonel
Demiryolu Elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km’ye Sinyalli hat
uzunluğunun ise toplam 5.716 km’ye çıkarılması
18 Şehir İçi Raylı Sistem Yatırımlarının Yaygınlaştırılması için 73 km hattın yapımı
ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması
19 Evrensel Hizmet Kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G  Mobil  Kapsama
Sağlanması
20 Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının başlatılması
21 Raylı sistem araçlarının yurt içinde üretilmesi
22 Türkiye Kart projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin kurulması
23 265 km daha konvansiyonel hattın yenilerek, demiryolu ağının tamamına
yakınının (10.915 km) yenilenmesi
24 Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-­‐ETDS Yolcu Taşımacılığı
Kısmının) Faaliyete Geçirilmesi
25 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat ile hizmet verilmesi
26 Hasdal Kavşağı-­‐Kemerburgaz-­‐Yassıören Bölünmüş Yolunun (44 Km) İstanbul
Yeni Havalimanı bağlantısını sağlayacak 14 km’lik kesiminin hizmete açılması
27 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
28 2019 -­‐2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım Ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
36 /  43
DEVLET  ARŞİVLERİ  BAŞKANLIĞI
1 Devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgelerin vatandaşın erişimine
açılması
2 Osmanlı Dönemi’ne ait diğer ülkelerde bulunan belgelerin, dijital
görüntülerinin ülkemize kazandırılması
3 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran devlet arşivimizin etkinliğinin
artırılması ve kurumların arşivlerinin entegrasyonunun sağlanması
4 Devlet Arşivimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması
5 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
6 2019–2023 dönemine ilişkin kurumun Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı
sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
37 /  43
DİYANET  İŞLERİ  BAŞKANLIĞI
1 Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık
oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi
2 Yabancılara yönelik dini ve hayri hizmetlerin yürütülmesi
3 Yurt dışından Kur’an kursu, uluslararası imam hatip lisesi, lisans ve dini yüksek
ihtisas eğitimi için Türkiye’ye getirilecek öğrencilerin sayısının 705’den 900’e
çıkarılması
4 Yurtiçi ve yurt dışı yatırım ve inşaat faaliyetlerinin tamamlanması
5 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
6 2019–2023 dönemine ilişkin kurumun Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı
sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
38 /  43
SAVUNMA  SANAYİİ  BAŞKANLIĞI
1 Lazer Silah Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması
2 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin
tamamlanması
3 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e
ulaşması sağlanarak İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin
Büyütülmesi
4 Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesinin başlatılması
5 Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanması
6 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesinin Başlatılması
7 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept ve
fizibilite çalışmalarının tamamlanması
8 Güdümlü Güdümsüz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alanının
Tahsisi ve İnşasına yönelik sözleşme imzalanması
9 Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları
Geliştirilmesi Projesinin başlatılması
10 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesinin sözleşmesinin imzalanması
11 Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza ulaşmadan önce radar ile tespit
edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif
Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi
12 ALTAY Güç Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi
projesinin sözleşme takviminin başlatılması
13 Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte
olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal
Tasarım Aşamasının tamamlanması
39 /  43
14 MİLGEM Projesi 3. Gemi Teslimatının Yapılması
15 Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı; Jandarma Genel
Komutanlığına yapılacak 6 adet Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatı ile % 12
arttırılarak 58’e çıkarılarak İnsansız Hava Aracı envanterinin arttırılması
16 Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı
yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım
faaliyetlerinin tamamlanması
17 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine yönelik
tasarımın ilk aşamasının tamamlanması
18 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım
modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi
Dönem-­‐1 Aşama-­‐1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanması
19 Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti
Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) sözleşme imzalanması
20 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin 424 ilçe
merkezinde kurulumlarının gerçekleştirilmesi, Güvenli Okul Paketi
kapsamında 313 yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 450'ye
çıkarılması
21 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, halihazırda
kurulu bulunan 200 Milli Baz İstasyonu sayısının % 100’ün üzerinde bir artışla
489'a çıkarılması
22 İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-­‐S) Projesi
kapsamında ANKA-­‐S Platformu üzerinde CATS Sisteminin (kamera)
kullanılmaya başlanması
23 Test Altyapıları Envanter çalışmasının ilk fazının tamamlanması ve Kara
Araçları Test Merkezi Kurulumuna yönelik fizibilite çalışması yapılması
24 26 Terörle Mücadele Harekat (TMH) bölgesinde kurulmuş olan Modüler
Geçici Üs Bölgelerinin (MGÜB) 3 bölgede daha kurulması
25 Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin (TEİRS) tasarımının tamamlanması
40 /  43
26 GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin ihalesinin
tamamlanması
27 Savunma Sanayiinde Kritik Yarı İletken Teknolojilerine Yönelik Yatırım
Yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT)
Projesinin imzalanması
28 100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 400 km irtifadaki yörüngeye
yerleştirilebilecek kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine
yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin
kazanılması amacıyla sözleşme imzalanması
29 Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim
testlerinin tamamlanması
30 Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-­‐C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine yönelik
ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firmanın belirlenmesi
31 Vakıf Bağlı Ortaklıklarının, MSB Bağlısı Yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden
müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformunun
Oluşturulması
32 Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi Kritik
Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik
Yol Haritalarının Belirlenmesi
33 20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin
milli/yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin
tamamlanması
34 Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan
kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayii
şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilerek SSB Akademi idari
yapısının kurulması
35 Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı Başlatılması ve en az 5
malzeme/alt sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlanması
41 /  43
36 Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının (ITAM) kurulması
37 Zırhlı Araç Teslimatları Projeleri kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay
Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi
farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması
38 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopter
teslimatının yapılması
39 MPT-­‐76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin teslimatının yapılması
40 HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray Atış
bölgesinde atışlı testlerin gerçekleştirilmesi
41 Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların yerli imkanlarla
geliştirilerek tedarik edilmesi
42 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)
kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi
ve destek programlarına başlanması
43 Savunma Sanayii Zirvesinin Gerçekleştirilmesi
44 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
45 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
42 /  43
TÜRKİYE  RADYO  -­‐ TELEVİZYON  KURUMU
1 Dünyada alanlarında önde gelen konukların katıldığı uluslararası ölçekte ses
getiren TRT WORLD FORUM’un ikincisinin yapılması
2 TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerimize ait tasarımların ünlü
mağazaların raflarında yerlerini alması
3 TRT Türk Kanalının yeniden yayın hayatına başlaması
4 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
5 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması
43 /  43
YÜKSEKÖĞRETİM  KURULU  BAŞKANLIĞI
1 Yükseköğretim Kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik olarak belirlenen 11
Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversitenin ihtisas alanlı
araştırmacı insan kaynaklarının oluşturulması,
2 Bölgesel Kalkınma Odaklı olarak belirlenen 5 üniversitenin takip edilerek
geliştirilmesi ve 2018 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı 5 ihtisas üniversitesinin
daha belirlenmesi
3 YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı
istihdamının sağlanması
4 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
5 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda
tamamlanacak şekilde başlatılması

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler