Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

Yazar

AKILLARI ÖZGÜR BIRAKINIZ AKILLARI ÖZGÜR BIRAKINIZ

A+A-

Kim ki ,insan aklının çalışmasına engel oluyor ,henüz kendi aklının farkında değildir. Kendi aklının ne olup ne olmadığı ile ilgili bilinci genleşmemiş olan, bilincinin dışında başkalarının alemlerinde yaşıyor olur. Yaratıcı, akılları öylesine özgür bırakmışki, yaratıcının kendisini inkar etme gücü bile vermiş. O gücü vermeseydi, hiçbir akıl ''Tanrı yoktur'' diyemezdi. Yaratıcı ,evren adına, kainat adına, onları bilme ve öğrenme adına ,her aklı özgürce düşünmeye, aklını kullanmaya serbest bırakmıştır. Kim ki ,bu akıl özgürlüğünü engelliyor, yaratıcıya saygı göstermiyor olur. Her birey insan olarak kendi akıl özgürlüğünü korumak ve kollamakla varlık olma gerçeğini yerine getirmiş olur. Yaratılışa en uygun davranıştır akıl özgürlüğünü korumak. Akıl özgürlüğünü koruyamayanlar ,başkalarının yolunda giden taklitçilerdir. Taklitçilerin fikri yoktur. Yeni fikirler üretemezler. Kendi ayakları ile başkalarının yolunda giden er geç çukura düşer. Kendi aklı ile kendini ve Dünya üzerindeki varlıkları anlamaya çalışan evrene açılır. Taklitçi kafalarda taklit etme yetenekleri gelişir ve akılcı düşünme körelir. Kullanılmayan organların köreldiği gibi. Kendi olmak yerine, başkalarına körü körüne inananların inanç yumakları körlük, sağırlık gibi engelli özelliklerle dolar. Aklını özgürce kullananlar, küreselliklerde, hacimselliklerde algıların ve doğrulukların farkına çabuk varır. Dünya'ya hapsolmuş beden ve bedene bağlı akıllar, hacimsel düşüncenin farkına vardığında ,ona engel olunan her türlü etkiyi ortadan kaldırmak ister. Bu yaratılışa uygunluktur. Yeni Dünya'lara ,evrenlere ve ötelerine açılan akıllar özgür akıllardır. Özgür akılların evrende yapacakları sıradan akıllara durgunluk verir. Gerçekçi özgür akıllara yeni ufuklar açar. Bu ufukları açan, ‘’EVRENSEL SINIRSIZLIK FORMÜLÜDÜR’’ . (Evrense Sınırsızlık Formülü) SEKURALTI Felsefenin kolu olan, İMSULATİF Sayı bilim buluşudur. Bu formül ‘’İNLUS SAYIBİLİM ‘’ Kanunlarının başında gelir. Formül şudur. LKU=(10)3 E2 K2 V3 D4 T5 R6 ……

Önceki ve Sonraki Yazılar