Alp Kırıkkanat

Alp Kırıkkanat

Yazar

Rusya’nın Arktik Faaliyetleri ve Yansımaları

A+A-

Dünyanın hemen hemen her tarafı sorunlar yumağıyla iç içe. Bizler doğal olarak yakın çevremizde geçen hadiseleri takip edip, yorumlamaya çalışıyoruz. Elbette ki ilk önceliğimiz, ülkemizi ilgilendiren problemler olacaktır. Fakat dünyanın başka yerlerinde de önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Bu bir kısım gelişmeler, içinde bulunduğumuz coğrafyayı da etkileyebilecek bir kapsama sahip bir potansiyel teşkil etmektedir. Örneğin, Kuzey Kutbu’nda olanlar ilginç bir seyir izlemektedir.  Bu bölge, dünya yüzeyinin yaklaşık 1/6’sını oluşturan ve 27 milyon km kareye yakın alanıyla, Avrupa’dan yaklaşık 3 kat ve Rusya’dan da 1,5 kat daha büyüktür. Bu alanın 9 milyon km karelik kısmı ise karasal bölgelerdir. Bu bölgede ABD, Rusya Federasyonu, Kanada, Norveç ve Danimarka’nın kıyısı bulunmaktadır. Arktik Konseyi’ni oluşturan ABD, Rusya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda ve Kanada’nın içinde yer aldığı ülkelerden, özellikle bölgede kıyısı olanların kendi aralarında yaşadıkları doğal kaynak ve deniz yetki alanlarının paylaşımıyla ilgili tartışmalar, bölgede tansiyonu yükseltebilecek potansiyeldeki konular olarak görülmektedir. Örneğin, Kanada, Danimarka ve Rusya arasında kıta sahanlığı ve bir kısım tartışmalı adacık sorunu mevcuttur. Ancak Rusya, özellikle uzun kıyıları nedeniyle coğrafyanın kendisine sağladığı avantajı, farklı şekillerde kullanmaya çalışmaktadır. Rusya, bölge siyasetindeki etkinliğini artırmak maksadıyla; savunma ve ekonomik altyapı girişimlerini ve tedbirlerini hızlıca almaya devam etmektedir. 

                       

Harita No:1- Kuzey Kutbu Genel Haritası 

Kaynak: Google Görsel 

 

Rusya’nın, Kuzey Kutbu’nda kendi kıyılarına yakın işletmeye çalıştığı deniz ulaştırma rotaları, bölgede ekonomik arayışları olan bölge dışı aktörlerin de merak ve ilgisini çekmeye başlamıştır. Çin ve Avrupa arasında önemli bir mesafe ve yakıt tasarrufu sağlayan bu rotaların, dünya deniz ticaretine ciddi bir avantaj getireceği ortadadır.