Dr. Mehmet Cavlı

Dr. Mehmet Cavlı

Yazar

Kamu İhale Kanunu

A+A-

drcavlimehmet@gmail.com

4734 sayılı Kamu ihale kanununa bakacağız. Kanun kapsamı içerisinde, bazı konular kapsam dışında, yani kanunun haricinde, diğer bazıları kanun istisnasına alınmış birçok yerler tek tek okunduğunda süreç içerisinde yapılan değişiklikleri, bütün kurum, kuruluş, şirket ve benzeri birlik, teşekkül, başkanlık gibi yerlere atfedilerek veya dahil denilerek kural, kaide, usül belirlenmiş ve diğer taraflarda istisna, hariç ifadelerle düzenlenen maddeleri içeren bir kanun elimizde.

İhaleye katılma şartları, şartnamelerin durumu, ihalenin süreci, ihalenin ilanı, teklif verilmesi ve alınması, teminat, şikayetlerin incelenmesi gibi birçok konular ve ayrıca Kurumun yapısı ile ilgili Teşkilat yapısı ve görevleri yer almaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Son hükümlerde şu şekildedir.

Madde 66- Bu Kanun hükümlerine ilişkin değişiklikler, ancak bu Kanuna hüküm eklenmek

veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi(1)

Madde 67- Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan

Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat

tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve

parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenebilir. (2)

Madde 68- a) Bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886

sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

b) Diğer kanunların 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan

hükümleri ile bu Kanuna uymayan hükümleri uygulanmaz.

c) (Ek: 30/7/2003-4964/39 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki projelerde, 5

inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki

kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur.( (3)

(1) Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerin uygulanması ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan Kamu İhale Tebliğleri ile ilgili olarak son sayfada yer alan “4734 sayılı Kanunda

belirtilen eşik değerler ve parasal limitlerin uygulanması ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu Tarafından çıkarılan Kamu İhale Tebliğlerine İlişkin Tablo”ya bakınız.

(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 171 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “toplu konut projelerinde” ibaresi “projelerde” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daha sonra uzunca ek maddelerden oluşmuş.

Bu kanunun önemi büyüktür. Ama bu önemin bilinmesi daha önemlidir.

Soru sormak gerekirse,

Bu kanunu nüfusumuzun yüzde kaçı biliyor?

Bu kanunun nüfusun yüzde kaçı analiz edebiliyor?

Bu kanunu uygulayan veya kanun kapsamında yer alan yerlerin denetimleri yeterince yapılıyor mu? Kanun kapsamı dışında olanlar yeterince denetleniyor mu?

İslam iktisadına göre bu kanunun değerlendirilmesi gerekir mi?

Zira, israf ve tasarruf İslam iktisadının iki önemli kaidesidir.

İhaleler hak ve adalet üzerine oluşturulur. Gerek ihaleye çıkan ve gerekse ihaleyi kazanan hak ve adalet üzere helal iş yapmayı düşünmek zorundadır. İhaleyi kazanamayanlar haksızlık var ise, haklarını aramak hakkına sahiptirler. Sosyal devlet veya İslam iktisadı kaideleri bunu gerektirir.

Ülkemizde bir yılda kanun kapsamında isimleri geçen yerlerde ne kadarlık (Yurt dışı veya Yurt içi)  ihale veya ihalesiz alım yapılıyor? Bu miktarın Gayri Safi Yurt içi Hasılaya oranı nedir?

Buda genel iktisada etkisi yönünden önemlidir.

İslam iktisadı maddi ve manevi sorumluluktur.

Bilmek, analiz etmek gerekir.

Kamu ihale kanunu her ülkenin ihtiyacıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.