Hüseyin Ergül

Hüseyin Ergül

Yazar

DÜNYA DIŞI ZAMANLAR -II

A+A-

Bir an için (Dünya zamanı)kavramını unutalım. Işık yol alır, element titreşir, rüzgar atmosferin yerini değiştirir.Dalgalar karalara vurur.Kuşlar havada uçar, balıklar okyanuslarda yüzer. Aslında, Dünya zamanlarına pek fazla ihtiyaçları yoktur. Işık karanlık, aydınlık, av ,avlanmak, karın doyurmak, enerji harcamak gibi eylemlerde, Dünya zamansız gerçekleşebilir. Bu olaylar, ipuçları taşıyor, Dünya zamanı ile ilgili. O halde iki evrensel olayın, oran yada orantısız kıyaslaması yapılabilir.Oranda koşul, aynı cinsten oluşu aranır ve(a/b) şeklinde yazılımı vardır. Orantısızda,(a/b) şeklinde yazmanın hiçbir sakıncası yoktur. Üstelik, iki birimli bir kıyaslama yapılmış olur. Titreşim bölü santimetre, santimetre bölü titreşim gibi. Dünya zamanına bağımlı olmadan öteki zamanlarla ilgili tanım bulma yolunda, heyecan duymaya başladı.Sanki yaklaşmış, yakınlaşmış gibi hissediyordu. Melek hızı, melek saniyesi.Bunun büyük öğretide elli bin Dünya yılı gibi karşılığı vardı.Ama kendi aradığı şey, Dünya'dan bağımsız olmalıydı. Samanyolu denen galakside yüz milyar yıldız var biliniyor . Dünya'yı ilgilendiren adına Güneş dediğimiz bizim yıldızımızdır.Ya ötekiler, Dünya ile ilgisi, alakası olmayanlar onlara ne demeli. Dünya'da ölçüp biçtiğimiz.Dünya için uygulama alanı bulan, bilimsel gerçeklerden, başka dünyalar için kullanmak akıl dahilindedir. Yani akıl dışı değildir.Kaldı ki, akıl, içini ve dışını bile araştıran ,araştırmak isteyen bir olgudur. İşin içine ‘’SEMİLOJİ MATEMATİĞİNİ ‘’ dahil ederek ‘’SEMİLOJİ BİRİMİ’’ oluşturabilir. Evet, evet bu güzel fikir, hemde yerinde ve zamanında imdada yetişen bir mucizevi olay gibi. Semiloji birimi .Semilojik ölçüler.Neden olmasın? Birim semiloji demek daha kolay. Dünya zamanı dışındaki zamanlara, Semilojik zamanlar demenin vakti gelmiş olmalı. .Semilojik zamanlar,Dünya zamanının kapsayanıdır. Orantısızlık kavramının, orantı kavramı kadar önemli olduğunu algılamaya başladı.Belki de giderek daha önemli olacak. Aynı cinsten iki sayının (a/b) şeklinde yazılması oran kavramını veriyor ve oranın birimi olmuyor.Oran birimsizdir. Şöyle sorabiliriz.Birim nereye gitti? Aynı cinsten olmayan iki şeyin (veya sayının) a/b şeklinde gösterilmesine orantısızlık denir. Birimler, orantısızlıkta yerlerini korurlar.Yok olmazlar, kaybolmazlar. Semiloji matematiği için, yepyeni bir konu doğmuş oldu. ‘’ORANTISIZLIK ‘’Tanımı ve birimle ilgili olguları da, böylelikle söylenmiş oldu.Devamı gelecektir. Orantısızlık olgusunun doğal olup olmadığına baktığımız zaman doğal olduğu görülür. Doğal ise, matematiksel ve geometrik olarak karşılığı vardır.Doğal demek, doğa gerçeğine uygunluk demektir. Dünya zamanı, önce ışık hızına bağlı olarak sonra titreşime bağlı olarak orantısal bir özellikle yapılmıştır. Şimdi orantısızlık özelliklerinden faydalanarak öteki zamanları tanımlayabiliriz. Dünya Zamanı'ndan bağımsız öteki zamanların algılanır olması, Dünya zamanından çıkabilme düşüncesiyle ve algıların değişmesiyle orantılıdır. Elbette zamanlar arasında bağlayıcı ilişkiler olacaktır. Çünkü; Biz insanlar Dünya üzerinde yaşıyoruz.Dünya Güneş sisteminde bir alt kümedir. Her şeyini Güneş sistemi kapsar. Güneş sistemi bağlı olduğu galaksinin alt kümesidir.O halde her şeyiyle ona bağlıdır. Galaksilerden oluşan büyük GALAKTİK küme öteki galaksilerle ilişkilidir. Bu tür düşünceyle varacağımız şey, yokluğun varlıkları kapsadığı olacaktır. Yokluk başka türlü varlıktır.Varlıkların ve yoklukların yaratanı ALLAHTIR. ALLAH BİRDİR VE EVRENDEKİ SAYIDA BİRDİR. Din birdir ve oda Allah'a aittir. İnsanlar buna inanır yada inanmaz.İnanma keyfiyetini kullarına vermiştir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar